Політика запобігання плагіату

Всі пропозиції, що надійшли до редакції статті в обов'язковому порядку на початковій стадії прийому перевіряються на коректність запозичень. Перевірка виконується за допомогою программи UNICHEK. 

У разі виявлення плагіату до 20% стаття допускаеться до друку. Якщо відсоток плагіату більший за 20% або виявлення технічних прийомів, що дозволяють приховати його наявність, статті не приймаються до подальшого розгляду. Авторам направляється повідомлення про відмову в розгляді в зв'язку з наявністю плагіату. Якщо плагіат виявлений в уже опублікованої статті, така стаття знімається з публікації без можливості відновлення.

При наявності  некоректного запозичення, всі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.

До форм плагіату редакція відносить:

- використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів в будь-якому обсязі, отриманих не в рамках, описуваного в статті дослідження, а також особами, які не включені в список авторів статті, без вказівки джерела;

- використання зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем і будь-яких інших форм графічного представлення інформації, які не є результатом описуваного в статті дослідження, без вказівки джерела;

- використання зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем і будь-яких інших форм графічного представлення інформації, опублікованих в наукових і популярних виданнях, без узгодження з правовласником;

- використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.

До форм некоректного запозичення редакція відносить:

- відсутність графічного виділення дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;

 - некоректні посилання (неповний склад бібліографічного опису джерел, що перешкоджає їх ідентифікації;

- відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;

- надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обгрунтований жанром і цілями статті.

Допустимий обсяг цитувань (коректного запозичення) - не більше 20% від загального обсягу статті.

Статті, в яких виявлені ознаки технічних модифікацій з метою штучного підвищення унікальності тексту, що не будуть опубліковані в журналі навіть в разі доопрацювання. Про всі подібні факти редакція повідомляє рецензента і, в тому випадку, якщо автор працює в навчальному закладі, його керівництву.