Редакційний штат

Головний редактор

         Вовк Руслан Володимирович - доктор фіз. - мат. наук; професор;, ХНУ імені В.Н.Каразіна; Україна;

Заступник головного редактора

         Пойда Володимир Павлович - доктор тех. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

Відповідальний секретар

        Коршак Віра Федосіївна - канд. фіз. - мат. наук, доцент, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

Технічний редактор

      Мозуль Костянтин Олександрович -  ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

Редакційна колегія

      Бойко Юрій Іванович - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна

      Гуревич Юрій  - доктор фіз. - мат. наук, професор, Дослідницький центр, Мексика
      Зиман Золтан Золтанович - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
      Лазоренко Олег Валерійович - доктор фіз. - мат. наук, доцент, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
             Пархоменко Олександр - доктор фіз. - мат. наук, с.н.с., ННЦ ХФТІ НАНУ, Україна
      Петченко Олександр - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ МГ ім. О.М. Бекетова МОН України

       Портной Михайло - доктор фізики, професор, університет Ексетеру, Великобританія

            Рошко С.М. - доктор фізики, професор, Лондонський центр нанотехнологій, Великобританія
      Соколенко Володимир Іванович - доктор фіз. - мат. наук, с.н.с., ННЦ ХФТІ НАНУ, Україна

      Хронеос Олександр - доктор фізики, професор, Империал коледж, Великобританія
      Фегер Олександр - доктор фіз. - мат. наук, професор, інститут фізики університету імені Шафарика, Кошице, Словакія,
      Федоров Петро Миколайович - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна,
      Шкловський Валерий  Олександрович - доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
      Шкуратов Юрій Григорович - член-кор. НАН України, доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна , 
      Ямпольський В.О. - член-кор. НАН України, доктор фіз. - мат. наук, професор, ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна.