Про журнал

      З моменту організації вісника його обличчя багаторазово змінювалося відповідно до бурхливим розвитком фізики в нашому столітті. Всі розділи сучасної прикладної фізики, знаходять відображення на сторінках нашого видання. Тадиційним є розділи:

- Теоретична фізика;

- Фізика твердого тіла;

- Фізика низьких температур;

- Фізика магнітніх явіщ;

- Оптика та спектроскопія;

- Загальні питання фізики (математичні методи, методика викладання: фізічного експеримент та інші).

Журнал призначений для спеціалістів у зазначених галузях науки, співробітників вищих навчальних закладів, наукових інститутів, а також аспірантів, докторантів, пошукачів наукових ступенів та вчених звань. Вісник буде корисним  викладачам фізіки та студентам.

 

Журнал публікує статті, короткі повідомлення і листи до редакції, що містять оригінальні наукові результати, а також огляди з актуальних проблем сучасної фізики.

Періодичність виходу - двічі на рік.

Метою видання Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Фізика» є публікація результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень вчених ‒ фахівців в галузі експериментальної та теоретичної фізики,
математичної фізики, методики викладання фізики і фізичного експерименту, популяризація науки.

Місія журналу  - сприяння поширенню здобутої  інформації науковців серед вітчизняних фахівців у галузі фізики, більш широкому ознайомленню представників наукових шкіл близького і далекого зарубіжжя з результатами опублікованих наукових досліджень, інтеграції вітчизняних учених у міжнародне наукове товариство.

Обробка та публікація статей у віснику  - безкоштовна.