З моменту організації вісника його обличчя багаторазово змінювалося відповідно до бурхливим розвитком фізики в нашому столітті. Всі розділи сучасної прикладної фізики, знаходять відображення на сторінках нашого видання. Тадиційним є розділи:

- Теоретична фізика;

- Фізика твердого тіла;

- Фізика низьких температур;

- Фізика магнітніх явіщ;

- Оптика та спектроскопія;

- Загальні питання фізики (математичні методи, методика викладання: фізічного експеримент та інші).

Вісник буде корисним  викладачам фізіки, науковим співробітникам, аспірантам, студентам.

 

Періодичність виходу - двічі на рік.

Мета видання ­– Публікація досліджень, наукових статей, популяризація науки в цілому.

Місія журналу  - розвиток нових напрямів в дослідженнях, сприяння поширенню здобутої  інформації науковців.

Обробка та публікація статей у віснику  - безкоштовна.

 

Політика відкритого доступу

Цей вісник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Етичні принципи рецензування і редагування статей

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE).