Комунікативне лідерство як основа формування компетентного інженера-педагога

В. В. Бондаренко

Анотація


У статті розглянуто одну з нагальних проблем підготовки інженерів-педагогів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Автор вирішує проблему удосконалення такої підготовки через формування навичок комунікативного лідерства як основи професіоналізму компетентного інженера-педагога. Окрім того, автор виокремлює певні особистісні якості інженера-педагога, без оволодіння якими така підготовка є неможливою.


Ключові слова


інженер-педагог; лідерство; комунікативний лідер; комунікативна компетентність; діалог; суб’єкт; суб’єктність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко В.В. Особливості педагогічного спілкування в умовах вищого технічного навчального закладу України // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Вип. 21, 2012. – С. 17 – 24.

Бондаренко В. В. Синергетичний ефект як основа формування конкурентоспроможного інженера-педагога // Науковий огляд. – №1 (22), 2016. – С.21 – 28

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Система социально-психологических явлений, связанных с выходом человека в лидеры и его отношением с членами группы / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров // Педагогический словарь: для студ высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 176 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт: Пер с англ. – М. : «Дело», 1992. – 492 с.

Черкашина Т.Т. Формирование коммуникативного лидера: Метаметодика диалога : Монография / Т.Т. Черкашина – М. : Изд-во Московского гуманитарного университета, 2011. – 289 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.