Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»

Тематика: 

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування.

Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Призначення: Для науковців і фахівців у галузі екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування

Рік заснування: 2005 рік                    

ISSN:1992-4259 (print)    ISSN: 2415-7651 (Online)

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року; КВ № 21557-11457Р від 21.08.2015

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 Мови видання: українська, англійська, російська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах  Google Scholar, ВІНІТІ

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-53-86

е-mail:  visnykecology@karazin.ua

Власний сайт: http://visnecology.univer.kharkov.ua

 


№ 17 (2017): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Екологія"

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Нові напрями, інноваційні дослідження

Є. А. Черкез, В. І. Медінець, Є. І. Газетов, С. В. Медінець, О. О. Погребна, С. В. Світличний
PDF
6-19
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець, С. В. Медінець, О. П. Конарева, I. Є. Солтіс
PDF
20-28
A. A. Lisnyak, J. Vilcek, S. Torma
29-35
Г. В. Тітенко, С. М. Широкоступ
PDF
36-48
С. В. Анісімов
PDF
49-54

Екологічні дослідження геосистем

О. Б. Багмет
PDF
55-62
А. А. Клєщ
PDF
63-71

Екологічна безпека навколишнього середовища

A. P. Polivyanchuk
72-79
А. П. Полив’янчук, О. І. Каслін, М. Ф. Смирний, О. П. Строков, О. О. Скурідіна
PDF
80-88
Л. В. Баскакова, Н. Б. Кравченко, О. О. Сафонова
PDF
89-98
О. М. Гетманець, К. Ю. Іванова, М. М. Пеліхатий
PDF
99-105
Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин
PDF
106-112