Українське суспільство: шляхи трансформації

  • Evgenii Golovakha Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ 01021, Україна, golos100@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-2961-1262
Ключові слова: українське суспільство, соціальна трансформація, етапи та типи трансформації, «соціологічна інтервенція»

Анотація

У статті аналізуються процеси соціальної трансформації, що відбувалися в Україні за часів її незалежності. Наводиться авторська періодизація трансформації українського суспільства. Розглядаються основні типи соціальної трансформації: природна, відновлена природна, волюнтарна та вимушена. Акцентується  увага на позаекономічних чинниках трансформації, зокрема на такому, як стан суспільної свідомості. Сучасне українське суспільство визначається як «суспільство стихійної пострадянської трансформації і  відкладеного декларованого транзиту», якому притаманні такі характеристики, як подвійна інституційна система, масова аномічна деморалізація, цінності «спотвореного модерну», неостанові утворення, відсутність «інституційної» довіри, негативні ідентичності. Доводиться, що шляхи трансформації, якими йдуть країни Центральної та Східної Європи, принципово відрізняються. Робиться висновок щодо необхідності реалізації комплексу заходів, орієнтованих на вирішення таких питань, як визначення пріоритетів у державній внутрішній політиці, налагодження ефективного громадського контролю, створення життєздатних ідеологічних партій тощо. Підкреслюється роль соціології у визначенні конкретних шляхів і механізмів соціальної трансформації, необхідність «соціологічної інтервенції» в українське суспільство.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Evgenii Golovakha, Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ 01021, Україна, golos100@gmail.com

Доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України

Посилання

1. Головаха Е. И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине / Е. И. Головаха. – К. : ИСНАНУ, 1996. – 143 с.

2. Економічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи / за ред. О.М.Балакірєвої. - ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – С. 6-13.

3. 25 years of transition: post-communist Europe and the IMF / James Roaf, Ruben Atoyan, Bikas Joshi, Krzysztof Krogulski and an IMF staff team. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. – 62 p.

4. Bohle D., and Greskovits B. Capitalism without Compromise: Strong Business and Weak Labor in Eastern Europe’s New Transnational Industries // Studies in Comparative International Development. – Vol. 41(1). – Spring, 2006. – P. 3-25.
Як цитувати
Golovakha, E. (1). Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал, 19(1-2), 26-30. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9561
Розділ
Статті