Життєві плани старшокласників Одеси (за результатами моніторингового дослідження)

  • Светлана Романенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: моніторинг, старшокласники, життєві плани, ціннісні орієнтації

Анотація

У статті наведені результати первинного аналізу даних останнього етапу моніторингу «Старшокласник – 2016. Життєві орієнтації і настрої; сучасна сім'я: батьки, діти», який проводиться відділенням соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з 1993 року з періодичністю один раз на три роки. Представлені матеріали дослідження викликають цікавість, як з погляду вивчення нинішнього покоління випускників шкіл, так і з погляду можливості зіставлення результатів аналогічних моніторингів, які проводяться практично всіма регіональними відділеннями Соціологічної асоціації України. Автор пропонує колегам-соціологам об'єднати зусилля з розробки загальної стратегії проведення наступного етапу моніторингу в рамках єдиної методики під керівництвом дослідницького комітету САУ. Така стратегія створить нові перспективи для переходу від опису окремих фактів, явищ і процесів, властивих одному місту, регіону, до пошуку загальних закономірностей, формулювання гіпотез, розробки концепцій, що змалюють цілісну картину по Україні, а також стануть у нагоді при проведенні міжнародних (порівняльних) досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Светлана Романенко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, заступник директора Інституту соціальних наук ОНУ з підготовки фахівців за напрямом «Соціологія»

Посилання

1. Hall G.S. Adolescence. Its Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education / G. S. Hall. – New York, Appeton; 2 vols. – 1904.

2. Griffin C. Representation of Yauth. The Studi of Youth and Adolescence in Britain and America / C. Griffin. – Cambridge: Polity Press, 1999.

3. Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис / Эрик Эриксон. – М. : Прогресс, 2006. – 352.

4. Eisenstadt S.N. From Generation to Generation. Age Groups and Social Structure / S. N. Eisenstadt. – Glencoe: Free Press, 1956.

5. Кон И.С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 256 с.

6. Кон И.С. Дружба / И. С. Кон. – 4-е издание, доп. – СПб. : Питер, 2005. – 330 с.

7. Кон И.С. Психология старшеклассников / И. С. Кон – М. : Просвещение, 1980 – 192 с.

8. Омельченко Е. «Жертвы и / или насильники». Феномены подростковой сексуальности в фокусе западных теоретических дискурсов / Е. Омельченко // Другое поле. Социологические практики; под ред. Е. Л. Омельченко, С.А. Порфильева. – Ульяновск: Изд-во Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр», 2000. – С. 29–52.

9. Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації : колективна монографія / ; за ред. Сокурянської Л.Г. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2000. – 207 с.
10. Сокурянская Л.Г. Ценностные преференции подростков Харьковщины: динамика и факторы актуализации // Вестник Харьковского университета имени В.Н. Каразина. – №1101. – 2014. – 224-230.

11. Сокурянская Л.Г. Ценностные ориентации подростковой молодежи пограничья Центральной и Восточной Европы (по результатам международного исследования) / Сокурянская Людмила Георгиевна // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. – Х.: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. – 2015. – 251-258.

12. Агамирьян Л. В. Досуговые практики как фактор социализации городских и сельских подростков / Агамирьян Любовь Викторовна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Випуск 35. – 2015. – 92-98.

13. Agamiryan L. Practices of Leisure of Teenage Youth of Central and Eastern Europe’s Borderlands as a Space of Their Value Preferences Realization / Lyubov Agamiryan, Lyudmila Sokuryanska //Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2016. –№ 2 (6). – P. 51-65.

14. Попова И.М., Романенко С.В., Савченко М.Ю. Старшеклассник – 2006. Жизненные ориентации и настроения; современная семья: родители и дети // Вiсник ОНУ. Соціологія і політичні науки. – Одеса, ОНУ, 2006. – Том 11. Випуск 10. – с. 89-108.

15. Sub/культуры: протест, коммуникация или обретение себя? / под ред. Победы Н.А. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2016. – 240 с. + ил.
16. Романенко С.В. Информатизация среднего образования: украинский вариант // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – с. 658-662.

17. Романенко С.В. Об особенностях процесса информатизации украинских школ // Youth World Politic. [Электронный ресурс]. – 2014. – №1. – С. 11-18. – Режим доступа: http://ywp.niiopn.com/arkhiv/14-youth-world-politic-2014-1.
Опубліковано
2017-11-07
Розділ
Статті