Багатство та соціальний розвиток націй

  • Владимир Куклин Харівський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Анна Сиренькая ВАТ «Енергоеколог» (м. Харків)
Ключові слова: багатство нації, соціальний розвиток, показники соціального розвитку країни

Анотація

У статті на базі даних різних джерел аналізується вплив багатства націй на такі показники їхнього соціального розвитку, як рівень охорони здоров’я, освіти, безпеки, економічної свободи, людського розвитку. Акцентується увага на взаємозв’язку між матеріальним становищем населення та якістю його життя. Наводяться дані щодо розподілу багатства (яке розуміється як фінансові накопичення та нефінансові придбання без боргів) представників різних соціальних груп у розвинених країнах та тих країнах, що розвиваються. Здійснюється порівняльний аналіз різноманітних соціальних показників у залежності від обсягу багатства в тій чи іншій країні, а також у тих чи інших соціальних групах. Зазначається, що в постсоціалістичних країнах через недосконалість статистики та нерозвиненість ринку землі оцінки багатства населення є не зовсім коректними, що ускладнює аналіз впливу багатства на показники соціального розвитку країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Владимир Куклин, Харівський національний університет імені В. Н. Каразіна
Доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедри штучного интеллекту і програмного забезпечення факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Анна Сиренькая, ВАТ «Енергоеколог» (м. Харків)
Провідний інженер ВАТ «Енергоеколог» (м. Харків)

Посилання

1. Banerjee А. What is middle class about the middle classes around the world? / Banerjee А., Duflo E. // Journal of Economic Perspectives. –2008. – 22 (2). С. 3-28.

2. Swartz J. R. Hariri A. R. & Williamson D. E. An epigenetic mechanism links socioeconomic status to changes in depression-related brain function in high-risk adolescents / Molecular Psychiatry  aop, doi: 10. 1038/ mp.2016.82.

3. Credit Suisse Global Wealth Databook. Research Institute. Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts. 2000-2015.

4. Симончук Е. В. Средний класс: люди и статусы / Симончук Е. В. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2003. – 464 с.

5. Simonchuk E. Class Action: Tendencies of Formation of the Social Classes in Ukraine / Е. Simonchuk // Ukrainian Sociological Review 2010. – 2011. – P. 20–56.

6. CIA. The World Factbook [Електронний ресурс] – 2015. – Доступно на: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

7. Human Development Report 2015 [Электронный ресурс] // Индекс развития человеческого потенциала. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info; http://gtmarket.ru

8. The Legatum Prosperity Index [Электронный ресурс] // Рейтинг стран мира по уровню процветания – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

9. Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy / Lipset S.M. // American Political Science Review. – 1959. – Vol. 53. – No. 1. – P. 69–105.

10. Corruption Perceptions Index 2015. [Электронный ресурс] // Transparency international: индекс восприятия коррупции 2015 года. – Режим доступа: http: // gtmarket.ru/news/2016/01/27/7287

11. Global AgeWath Index. [Электронный ресурс] //Transparency international: индекс восприятия коррупции 2015 года. – Режим доступа:http://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index/info

12. Index of Economic Freedom. [Электронный ресурс] // Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы.– Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info

13. The Global Food Security Index 2014. [Электронный ресурс] //The Global Food Security Index – Режим доступа: http://foodsecurityindex.eiu.com/

14. The Global Study on Homicide 2013. [Электронный ресурс] //Исследование ООН: уровень преднамеренных убийств в странах мира 2013 года. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2014/04/11/6687

15. The UN E-Government Development Index. [Электронный ресурс] // Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info

16. The Environmental Performance Index 2016. [Электронный ресурс] //Рейтинг стран мира по уровню экологической эффективности в 2016 году. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292

17. Life Expectancy Index. [Электронный ресурс] // Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info

18. Демократизация [Текст] : учеб. пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М. Г. Миронюка ; предисл., сост. указателя М. Г. Миронюка ; Нац. исслед. ун-т ≪Высшая школа экономики≫. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 708.

19. Streeck W. Private Interest Government: Beyond Market and State / Streeck W., Schmitter P. C. L.: Sage, 1985.

20. Doner R. E. Can Business Associations Contribute to Development and Democracy? / Doner R. E., Schneider B. R., Wilson E. J. // Business and Democracy: Cohabitation or Contradiction? / ed. by A. Bernstein, P. L. Berger. L.: Continuum, 1998. P. – 126–147.

21. Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда. Ruchir Sharma, 2012 Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», ООО «Издательств о «Эксмо», 2013 – 352с.

22. Inglehart R. Modernization, Cultural Change, and Democracy. / Inglehart R., Welzel C. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Опубліковано
2017-11-07
Розділ
Статті