Можливості та проблеми теоретичного та емпіричного дослідження ментальності

  • Елена Лисеенко Южноукраїнський національний педагогічний университет імені К. Д. Ушинского
Ключові слова: ментальність / менталітет, структура ментальності, емпіричні дослідження ментальності

Анотація

 У статті розглядаються проблеми та можливості наукового, зокрема теоретико-соціологічного та емпіричного, аналізу феномену ментальності. Акцентується увага на особливостях соціологічної інтерпретації поняття «ментальність»/»менталітет», наводиться авторська концептуалізація структури ментальності. Аналізуються деякі методологічні підходи та досвід емпіричних досліджень ментальності в європейській та вітчизняній соціології. Формулюється висновок про актуалізацію соціологічного вивчення такого багатовимірного феномену, як ментальність, у контексті соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Елена Лисеенко, Южноукраїнський національний педагогічний университет імені К. Д. Ушинского
Доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Южноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Посилання

1. Рожанский М. Ментальность // 50/50: Опыт словаря нового мышления / М. Рожанский. – М.: Прогресс, 1989. – 560 с.

2. Cambridge internation dictionary of English. – Cambridge UP. – 1995.

3. Попова И. М. Социальная цена «запаздывающей» модернизации // И. М. Попова: Memoria / сост. М. Кунявский, Е. Лисеенко, О. Лычковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – С. 195-212.

4. Победа Н. А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа / Н. А. Победа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2000. – С. 43-52. , с. 48-50.

5. Ручка А. Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття /А. Ручка // Українське суспільство 1992-2009. Дінаміка соціальних змін/ За ред. д. ек. н. В. Ворони, д. соц.. н. М. Шульги. – К.:Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 285-292.

6. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов» / А. Я. Гуревич. - М.: Индрик. 1993. – 256 с.

7. Гуревич А. Я. Жак Ле Гофф и «Hовая истоpическая наука» во Фpанции / А. Я. Гуревич // Послесловие к книге Ле Гоффа «Цивилизация сpедневекового Запада». М.: Пpогpесс – Академия, 1992. – 356 с.

8. Українська діаспора. – Київ : Інститут соціології АН України, 1993.– 106 с.

9. Sorokin P. Socil and Cultural Dynamics: in 4 vols. / P. Sorokin. – N.Y.: American Book Company, 1937–1941. – Vol. 1, 775 p.

10. Донченко Е. Концепция социальной психики общества // Философская и социологическая мысль.– Киев: Наукова думка, 1994. – № 1–2. – С. 118–157.

11. Московичи С. Век толп / С. Московичи. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yurpsy.com/files/biblio/moskov/moskov.htm

12. Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009 / Є. Головаха, А. Горбачик – К.: Інститут соціології НАН України, 2010. – 118 с.

13. Победа Н. А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа / Н. А. Победа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2000. – С. 43-52.

14. Лисеенко Е. Социально-политические настроения населения Украины (по результатам исследования в г. Одессе) / Е. Лисеенко // Наукове пізнання: методологія та технологія.– Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2008. – С. 95–99.
Опубліковано
2017-11-07
Розділ
Статті