Життя соло під час пандемії covid-19: міжнародний досвід соціологічних досліджень

  • Daria Yashkina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-4454-4555
Ключові слова: стилі життя, феномен життя соло, пандемія COVID-19, соціологічні дослідження, соціальне самопочуття представників життя соло

Анотація

У статті здійснюється огляд досліджень, що стосуються життя соло під час пандемії COVID-19 та спровокованих нею карантинних обмежень у різних країнах світу. Наводиться визначення поняття «життя соло», аналізується відповідний йому феномен. З огляду на існуючі  публікації щодо життя соло за умов пандемії, виокремлюються основні проблеми, з якими можуть стикатися його представники, а саме: проблеми соціального самопочуття, проблеми сприйняття та слідування карантинним обмеженням, проблеми зайнятості та трудових відносин, фізичної ізоляції та проблеми пошуків романтичних стосунків. Розглядаються способи подолання зазначених проблем, зокрема такі, як створення «бульбашок» спілкування, інтенсифікація комунікації з родичами, друзями, колегами. Визначаються найбільш придатні методи дослідження зазначеної соціальної групи. Робиться висновок про необхідність комплексного вивчення життя соло з використанням як кількісних, так і якісних методів. Окреслюються такі обмеження використання даних здійсненого аналізу, як недостатня розвинутість категоріального апарату, що викликає труднощі при зіставленні результатів різних досліджень; акцент на проблемах жінок, які додержуються стилю життя соло; відмінності реалізації карантинних заходів у різних країнах та контролі за їхнім дотриманням. Зважаючи на те, що більшість країн, у яких проводилися аналізовані дослідження, є соціально та економічно більш розвиненими, ніж Україна, доводиться, що в нашій країні деякі з перелічених проблем можуть бути більш глибокими: можуть виникнути нові труднощі, зумовлені ситуацією на пострадянському просторі. Визначається коло питань, що актуалізують дослідження життя соло в Україні під час пандемії, а саме: проблеми самотніх людей похилого віку; економічний стан людей, які проживають соло; неефективність соціальної політики, спрямованої на підтримку соло-індивідів. Робиться висновок про те, що головним питанням у вивченні життя соло в Україні є визначення його соціокультурної специфіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Daria Yashkina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

аспірантка кафедри політичної соціології соціологічного факультету

Посилання

Ortiz-Ospina E. The rise of living alone: how one-person households are becoming increasingly common around the world Our World in Data 2019. URL: https://ourworldindata.org/living-alone (дата звернення: 10.04.2021)

Cоціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) Державна служба статистики України. Київ, 2020. 88 с.URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf (дата звернення:10.04.2021)

Klinenberg E. Going solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone. Moscow: ANF. 2018.

World Association for Public Opinion Research. Lincoln, 2021. URL: https://wapor.org/resources/covid-19-public-opinion-research/ (дата звернення: 09.04.2021).

World Values Survey Association. Vienna, 2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=437 (дата звернення: 09.04.2021).

European Social Survey. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/ (дата звернення: 09.04.2021).

Ipsos. 2021. Three in Four Adults Globally Say They Would Get a Vaccine for COVID-19. URL: https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/WEF-covid-vaccine-global (дата звернення: 10.04.2021)

Results, S. and Result, S., 2021. 3rd wave of the Gallup International Survey on the Corona Crisis. URL: https://www.gallup-international.com/survey-results/survey-result/3rd-wave-of-the-gallup-international-survey-on-the-corona-crisis (дата звернення: 10.04.2021).

Kowal, M., Coll-Martín, T., Ikizer, G., Rasmussen, J., Eichel, K., Studzińska, A., Koszałkowska, K., Karwowski, M., Najmussaqib, A., Pankowski, D., Lieberoth, A., & Ahmed, O. (2020). Who is the Most Stressed During the COVID-19 Pandemic? Data From 26 Countries and Areas. Applied Psychology: Health and Well-Being, (4), pp. 946-966. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/aphw.12234 (дата звернення: 10.04.2021)

Shuangshuang T., Xin L. Responding to the Pandemic as a Family Unit: Social Impacts of COVID-19 on Rural Migrants in China and Their Coping Strategies. Humanities and Social Science Communication. №8(8). 2021. URL: https://www.nature.com/articles/s41599-020-00686-6.pdf (дата звернення: 22.03.2021)

Hertz, R., Mattes, J. and Shook A., 2020. When Paid Work Invades the Family: Single Mothers in the COVID-19 Pandemic. Journal of Family Issues. 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0192513X20961420 (дата звернення: 16.04.2021)

Kamin T, Perger N, Debevec L, Tivadar B. Alone in a Time of Pandemic: Solo-Living Women Coping With Physical Isolation. Qualitative Health Research. 2021; №31(2):203-217. DOI: 10.1177/1049732320971603

McKenzie L., Shutting Down Sex. Anthropology in Action, 2020, №27(3), pp.9-13. 2020. DOI: https://doi.org/10.3167/aia.2020.270302 (дата звернення: 16.04.2021)

Gao G. and Sai L., Towards a ‘Virtual’ World: Social Isolation and Struggles During the COVID-19 Pandemic as Single Women Living Alone. Gender, Work & Organization. 2020. №27(5), pp.754-762. DOI: 10.1111/gwao.12468 (дата звернення: 10.03.2021)

Сілецька О. Рік з covid-19 в Україні – що змінилося в сприйнятті українців. Ipsos Global Advisor в Україні. 2021. URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-04/Ipsos%20COVID%20research%20in%20Ukraine%202021_MarchApr_153-4-ua%20.pdf (дата звернення: 10.03.2021)

Банк соціологічних даних пандемії COVID-19. ІС НАНУ. 2021. URL: https://i-soc.com.ua/ua/bank-sociologichnih-danih-pandemii-covid-19/ (дата звернення: 10.03.2021)

Дембіцький С.С., Злобіна О.Г., Сидоров М.В.-С., Мамонова Г.А. Cтан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії covid-19. Український соціум. 2020. № 2 (73). С. 74-92.

Вплив пандемії covid-19 на людей з інвалідністю в Україні. Інформаційна записка. 2020. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/700/UKR_Briefing_Note_COVID_PwD.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Нестерова М. и др. Переселенці: життя до і під час COVID-19 Зовнішнє експертне онлайн дослідження потреб внутрішньо переміщених осіб у період карантину, запровадженого через пандемію COVID-19 та в умовах виходу з нього. 2020. URL: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/07_2020_sss_report_idps_life_before_and_during_the_covid-19_ukr.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Кисельова О. Ґендерний вимір пандемії COVID-19. 2020. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/covid_final.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Як живе молодь України під час COVID-19? 2020. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/COVID-19-impact-on-youth-in-Ukraine.html (дата звернення: 16.04.2021)

Шадрина А. Не замужем. Секс, любовь и семья за пределами брака. 2014. URL: http://loveread.ec/view_global.php?id=55887 (дата звернення: 16.04.2021)

Любимова Е. Понятие и анализ исследований жизни соло. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/61404/1/978-5-7741-0327-0_068.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Roseneil S., Budgeon S. Cultures of Intimacy and Care beyond ‘the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century. Current Sociology. 2004. №52(2). Pp. 135-159. DOI: doi:10.1177/0011392104041798 (дата звернення: 1.03.2021)

De Paulo B. Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After.2006.

Luscombe B. Being Single Was Just a Part of Their Lives Before the Pandemic. Then It Became the Defining One. 2021. URL: https://time.com/5955250/single-during-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR1dYGqcltz6RNC_9qzW-ZEshGa5_GUpGiVHGFlDLfWrN7nrSQJo1e6iiR8 (дата звернення: 10.04.2021)

Lieberoth A et al. Stress and Worry in the 2020coronavirus Pandemic: Relationships to Trust and Compliance with Preventive Measures Across 48 Countries in the COVIDiSTRESS Global Survey. Royal Society Open Science 8: 200589. 2021. DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.200589 (дата звернення: 9.03.2021)

Bhargava R., Chilana R. What Contagion, Confinement and Companionship Mean for Single Women in Lockdown. 2020. URL: https://scroll.in/article/963425/what-contagion-confinement-and-companionship-mean-for-single-women-in-lockdown (дата звернення: 22.03.2021)

Gao G., Sai L. Towards a ‘Virtual’ World: Social Isolation and Struggles During the COVID-19 Pandemic as Single Women Living Alone. Gender, Work and Organization. 2020. №27(5), pp. 754-762. DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12468 (дата звернення: 10.04.2021)

Pieh C, O´Rourke T, Budimir S, Probst T. Relationship quality and mental health during COVID-19 lockdown. PLoS ONE 2020. №15(9): e0238906. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238906 (дата звернення: 22.03.2021)

Segran E. Love, delayed. As the pandemic rages on, single people are feeling the anxiety of missed opportunities. 2020. URL: https://www.vox.com/the-highlight/21550996/dating-love-coronavirus-covid-19-singles-relationships (дата звернення: 1.03.2021)

Беловoльченко Г. Життя соло. Розповідаємо, чому дехто свідомо обирає самотність, а державі вигідні шлюби. 2021. URL: https://zaborona.com/zhittya-solo-rozpovidayemo-chomu-dehto-svidomo-obiraye-samotnist-a-derzhavi-vigidni-shlyubi/ (дата звернення: 21.04.2021)

The Atlantic. Why Are Young People Having So Little Sex? 2018. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/12/the-sex-recession/573949/ (дата звернення: 16.04.2021)

Dales L., Kottmann N. Looking to Capture Practices of Intimacy in Times of Social Distancing: Mixed-Methods Research on Singles in Japan. URL: https://www.crfr.ac.uk/looking-to-capture-practices-of-intimacy-in-times-of-social-distancing-mixed-methods-research-on-singles-in-japan/ (дата звернення: 10.03.2021)

Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., M. Lagos P. Norris E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. DOI: doi.org/10.14281/18241.13
Опубліковано
2022-08-18
Як цитувати
Yashkina, D. (2022). Життя соло під час пандемії covid-19: міжнародний досвід соціологічних досліджень. Український соціологічний журнал, (25), 49-60. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2021-25-05
Номер
Розділ
Статті