Особливості формування креативності реклами

  • Nadiia Lysytsia Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-8726-1331
  • Yuliya Byelikova Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки 9-А, Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-8465-4495
Ключові слова: особливості креативності реклами, реклама, емоційна креативність, інструменти креативності, українські та іноземні рекламні практики

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей креативності реклами. Креативність як проблема для аналізу завжди була цікава соціологам, психологам, економістам. Останні десятиліття популярною та затребуваною є економіка вражень. Економіка вражень передбачає активне використання емоцій, емоційної креативності, яка покликана сформувати рекламне повідомлення, що є цікавим для споживачів. Однак, незважаючи на численні дослідження проблем креативності представниками різних наук, окремі аспекти її використання, наприклад, у рекламі, ще недостатньо вивчені, що  обумовлює актуальність роботи. Мета статті – ідентифікувати особливості формування креативності реклами. Розглянуто виміри креативності (швидкість, гнучкість, оригінальність, деталізацію, семантичну гнучкість, образну гнучкість, спонтанну гнучкість) та їх приклади у рекламі. Проаналізовані особливості емоційної креативності, що може включати розвиток чи модифікацію стандартних емоцій для ліпшого застосування до потреб індивіда /групи або розвиток нових форм вираження емоцій. Наведено приклади українських та іноземних рекламних практик, що ілюструють використання інструментів створення креативного контенту за Дж. Голдбергом: інструмент об'єднання, інструмент активації, інструмент метафор, інструмент віднімання, інструмент екстремальних наслідків, інструмент абсурдної альтернативи, інструмент інверсії, інструмент екстремальних зусиль. Зазначені критерії креативності: новизна, ефективність, автентичність, при чому всі три зазначених критерії працюють тільки разом. Розглянуто питання щодо ефективності креативності реклами: найвідоміша формула рекламного впливу АІDА дає відповідь на питання щодо функцій креативності у рекламі – привернути увагу, створити емоційний відгук і, як наслідок, інтерес, сформувати потребу, підштовхнути до дії. Це фокусує увагу і на емоційній складовій, підкреслюючи, що без емоції ланцюг ефективності рекламного повідомлення не буде працювати. Зазначається, що на кожному етапі впливу реклами креативність може бути як функціональною, так і дисфункціональною. Функціональною, тобто такою, що сприяє досягненню кінцевої мети реклами – продати продукт/змінити модель поведінки (для соціальної реклами) креативність може бути за певних умов. Зазначено умови  функціональної і дисфункціональної креативності. Розгляд умов функціональності креативності реклами дозволив виділити наступні його особливості. Це: релевантність рекламованому продукту; адаптація до потреб споживачів, а саме: відповідність цінностям споживачів; гетерогенність: тип креативності може відрізнятися в залежності від цільової аудиторії, етапу життєвого циклу продукту та рекламного повідомлення; орієнтація на етичні норми, оскільки межа між креативністю та образами, дискримінацією може бути чутливою. Емоційність сприйняття є ключовим фактором комунікативної ефективності рекламного повідомлення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Nadiia Lysytsia, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Yuliya Byelikova, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки 9-А, Харків, 61166, Україна

кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри управління соціальними комунікаціями

Посилання

Саленбахер Ю. Креативний особистий брендинг/ пер. з англ. В Стельмах. Харків: Ранок, 2019. 224 с.

Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books, 2001. 288 p.

Mellander C., Florida R. The rise of skills: Human capital, the creative class, and regional development. Handbook of regional science, 2021. Pp. 707-719.

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp, 1981. Pp. 1049-1054.

Йоас Х. Креативность действия / пер. с нем. СПб.: Алетейя, 2005. 320с.

Rosengren S., Eisend M., Koslow S. A meta-analysis of when and how advertising creativity works. Journal of Marketing, 2020. 84.6. Pp 39-56.

Dahlén M., Rosengren S., Törn. F. Advertising creativity matters. Journal of advertising research, 2008. 48.3. Pp. 392-403.

Smith R., Chen, J., Yang X. The impact of advertising creativity on the hierarchy of effects. Journal of advertising, 2008. 37.4. Pp. 47-62.

Rosengren S., Dahlén M., Modig E. Think outside the ad: Can advertising creativity benefit more than the advertiser? Journal of advertising, 2013. 42.4. Pp. 320-330.

Kim B. H., Han S., Yoon S. Advertising creativity in Korea. Journal of Advertising, 2010. 39.2. Pp. 93-108.

West D., Kover A., Caruana A. Practitioner and customer views of advertising creativity: same concept, different meaning? Journal of Advertising, 2008. 37.4. Pp. 35-46.

Howe-Walsh L., Turnbull S., Budhwar P. An investigation into on-sourcing of advertising creativity in an emerging economy: The case of the United Arab Emirates. Journal of Business Research, 2019. 103. Pp. 356-364.

West D., Koslow S., Kslgour M. Future directions for advertising creativity research. Journal of Advertising, 2019. 48.1. Pp. 102-114.

Wulandari L. P., Darma G. S. Advertising Effectiveness in Purchasing Decision on Instagram. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 2020. 6.2. Pp. 381-389.

Torrance E. P. Guiding creative talent. NY: Prentice-Hall, 1964. 128 р.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Психология мышления. М.: Прогресс, 2006. C. 11-17.

Averill R. James. Emotional Creativity. Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, 2002. Pp. 172–186.

Thoits P. A. Emotional deviance: Research agendas. Research agendas in the sociology of emotions. American Psychological SUNY Press, 1990. Pp.180-206.

Goldenberg J., Levav A., Mazursky D., Solomon S. Cracking the Ad Code. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 168 p.

Опубліковано
2022-08-18
Як цитувати
Lysytsia, N., & Byelikova, Y. (2022). Особливості формування креативності реклами. Український соціологічний журнал, (25), 28-36. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2021-25-03
Номер
Розділ
Статті