Динаміка глобальних (нео)колоніальних нерівностей: евристики концепції Джованні Аррігі

  • Anna Ivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6898-7951
Ключові слова: гегемонія, транзит гегемонії, криза гегемонії, імперіалізм, капіталізм, капіталістичний імперіалізм, системні цикли накопичення, Джованні Аррігі

Анотація

Стаття присвячена розгляду евристичного потенціалу соціологічної концепції Джованні Аррігі в дослідженні динамічного аспекту формування та підтримки глобальних систем нерівності. Для досягнення мети – аналізу застосовності динамічного аспекту теорії для розгляду названої теми – досліджується змінюваність системних циклів накопичення і гегемонії. Окрема увага приділяється перехідним моментам, в яких відбувається криза гегемонії і один цикл змінюється іншим, слідом за чим можна спостерігати транзит гегемонії. Розглядаються кейси (Генуя, Амстердам, Великобританія, США), які Джованні Аррігі виділяє для ілюстрації циклічності історичного розвитку світового капіталізму і фінансіалізаційної характеристики цих процесів. Досліджується спосіб застосування Дж. Аррігі марксової формули накопичення капіталу (Д-Т-Д’) до опису механізму зміни системних циклів накопичення; аналізується її потенціал для вивчення даного процесу. Вивчаються особливості процесу змінюваності циклів накопичення: рух до формування більш сильної космополітичної імперії, історична та географічна зумовленість, подвійний рух вперед і назад. У заключній частині розглядаються можливі век тори майбутнього розвитку світового порядку і формування нових глобальних систем нерівності, як їх пропонує описувати Дж. Аррігі. Особлива увага приділяється ролі транснаціональних корпорацій в процесі експансії світового капіталізму. Результатом роботи стає критичний аналіз теорії Джованні Аррігі, який визначає сильні і слабкі сторони в дослідженні обраного предмета, а також позначаються потенційні напрямки для подальшого дослідження. Робиться спроба застосувати динамічний аспект концепції для пояснення природи і функцій глобальних систем нерівності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Anna Ivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

аспірантка кафедри політичної соціології, a.k.ivanova6@gmail.com

Посилання

Арриги Дж. Неравенство в доходах на мировом рынке и будущее социализма. Скепсис. URL: https://scepsis.net/library/ id_2293.html

Giovanni A., Silver B. J. Capitalism and World (Dis)Order. Review of International Studies. 2001. 27.

Piketty Th. Capital in the twenty-fi rst century/ translated by Arthur Goldhammer, 197.

Арриги Дж. Утрата гегемонии II. Прогнозис, 2005. № 3. С. 6-36.

Arrighi G. Spatial and Other ‘Fixes’ of Historical Capitalism. Journal of World-Systems Research, X, 2, 2004.

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 472 с.

Хардт М., Негри A. Империя. Москва: Праксис, 2004. 440 с.

Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. Москва: Институт общественного проектирования, 2009. 456 с.

Harvey D. New Imperialism. New York : Oxford University Press, 2003. 263 p.

Опубліковано
2020-02-17
Як цитувати
Ivanova, A. (2020). Динаміка глобальних (нео)колоніальних нерівностей: евристики концепції Джованні Аррігі. Український соціологічний журнал, 22, 26-35. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2019-22-03
Розділ
Статті