Динаміка глобальних (нео)колоніальних нерівностей: евристики концепції Джованні Аррігі

  • Anna Ivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6898-7951
Ключові слова: гегемонія, транзит гегемонії, криза гегемонії, імперіалізм, капіталізм, капіталістичний імперіалізм, системні цикли накопичення, Джованні Аррігі

Анотація

Стаття присвячена розгляду евристичного потенціалу соціологічної концепції Джованні Аррігі в дослідженні динамічного аспекту формування та підтримки глобальних систем нерівності. Для досягнення мети – аналізу застосовності динамічного аспекту теорії для розгляду названої теми – досліджується змінюваність системних циклів накопичення і гегемонії. Окрема увага приділяється перехідним моментам, в яких відбувається криза гегемонії і один цикл змінюється іншим, слідом за чим можна спостерігати транзит гегемонії. Розглядаються кейси (Генуя, Амстердам, Великобританія, США), які Джованні Аррігі виділяє для ілюстрації циклічності історичного розвитку світового капіталізму і фінансіалізаційної характеристики цих процесів. Досліджується спосіб застосування Дж. Аррігі марксової формули накопичення капіталу (Д-Т-Д’) до опису механізму зміни системних циклів накопичення; аналізується її потенціал для вивчення даного процесу. Вивчаються особливості процесу змінюваності циклів накопичення: рух до формування більш сильної космополітичної імперії, історична та географічна зумовленість, подвійний рух вперед і назад. У заключній частині розглядаються можливі век тори майбутнього розвитку світового порядку і формування нових глобальних систем нерівності, як їх пропонує описувати Дж. Аррігі. Особлива увага приділяється ролі транснаціональних корпорацій в процесі експансії світового капіталізму. Результатом роботи стає критичний аналіз теорії Джованні Аррігі, який визначає сильні і слабкі сторони в дослідженні обраного предмета, а також позначаються потенційні напрямки для подальшого дослідження. Робиться спроба застосувати динамічний аспект концепції для пояснення природи і функцій глобальних систем нерівності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anna Ivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

аспірантка кафедри політичної соціології, a.k.ivanova6@gmail.com

Посилання

Арриги Дж. Неравенство в доходах на мировом рынке и будущее социализма. Скепсис. URL: https://scepsis.net/library/ id_2293.html

Giovanni A., Silver B. J. Capitalism and World (Dis)Order. Review of International Studies. 2001. 27.

Piketty Th. Capital in the twenty-fi rst century/ translated by Arthur Goldhammer, 197.

Арриги Дж. Утрата гегемонии II. Прогнозис, 2005. № 3. С. 6-36.

Arrighi G. Spatial and Other ‘Fixes’ of Historical Capitalism. Journal of World-Systems Research, X, 2, 2004.

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 472 с.

Хардт М., Негри A. Империя. Москва: Праксис, 2004. 440 с.

Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. Москва: Институт общественного проектирования, 2009. 456 с.

Harvey D. New Imperialism. New York : Oxford University Press, 2003. 263 p.

Опубліковано
2020-02-17
Як цитувати
Ivanova, A. (2020). Динаміка глобальних (нео)колоніальних нерівностей: евристики концепції Джованні Аррігі. Український соціологічний журнал, 22, 26-35. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2019-22-03