«Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання

  • Viktor Kuzmin Запорізький національний технічний університет 64, вул. Жуковського, Запоріжжя, 69063 Україна http://orcid.org/0000-0003-4940-9395
Ключові слова: «ситуація ножиць», кар’єрні стратегії, ринок праці, вища освіта, нормативне регулювання, соціальний інститут, теорія структурації

Анотація

У роботі здійснено спробу системного аналізу феномену «ситуація ножиць», що посилює інституційний дисбаланс у сучасному українському суспільстві. На теоретичному рівні «ситуація ножиць» представлена як «інституційна пастка» системи вищої освіти і ринку праці в рамках неоінституціонального підходу. Використовуючи синтетичну теорію структурації Е. Гідденса, автор аналізує чинники актуалізації «ситуації ножиць» на мікро-, мезо- і макрорівнях соціального. На макросоціальному рівні до чинників появи і постійного відтворення «ситуації ножиць» віднесено нормативний конфлікт між бюрократично ускладненими процесами управління вищими навчальними закладами і нормативною «свободою» розвитку ринку праці в Україні. На мезосоціальному рівні акцентовано на таких чинниках актуалізації «ситуації ножиць», як масова орієнтація українських абітурієнтів на отримання вищої освіти, та тенденція зростання кількості приватних вишів. Стрижневим чинником появи «ситуації ножиць» на мікросоціальному рівні, на думку автора, є суб’єкт, кар’єрна стратегія якого прив’язана до нерефлексивних кар’єрних архетипів, що суттєво ускладнюють успішність його професійної самореалізації. Зроблено висновок про понад десятирічне існування «ситуації ножиць» в українському суспільстві. Висловлено припущення про неможливість повного викорінення «ситуації ножиць» на вітчизняних теренах. Обґрунтовано необхідність одночасних змін як на рівні практик індивідуальних соціальних суб’єктів (руйнація «кар’єрних архетипів» і видозміна кар’єрних стратегій), так і на рівні нормативної регуляції діяльності соціальних інститутів вищої освіти і ринку праці в Україні. Підкреслимо, що лише системна державна політика із залученням багатьох соціальних інститутів і зміною репрезентативної культури може призвести до мінімізації негативних соціальних наслідків «ситуації ножиць».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Viktor Kuzmin, Запорізький національний технічний університет 64, вул. Жуковського, Запоріжжя, 69063 Україна

кандидат соціологічних наук, доцент, вчений секретар вченої ради, kuzmin2v@gmail.com

Посилання

Холод Л. Б. Изменение профессиональных ориентаций молодежи, поступающей в вузы. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. Т.1. C. 414-418.

Дейнеко О. О. Сучасне українське студентство перед «викликами» суспільства ризику: штрихи до портрету «професійної ризикологічності». Методологія теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. С. 445-462.

Дейнеко О. О. Соціально-професійні плани сучасного українського студентства в контексті ризик-стратегій: перспективи емпіричної розвідки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: збірник наукових праць. Серія: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 2012. № 993. Випуск 29. С. 168-176.

Дейнеко О. О. Бажання створити власну справу як стратегія мінімізації професійних ризиків сучасного українського студентства: ребрендінг уявлень про «бізнесменів 90-х». Методологія теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. С. 456-463.

Щудло С. А. Інституційні ризики вищої педагогічної освіти. Український соціум. 2012. № 4. С. 185–195. 6. Про очищення влади: Закон України від 31.08.2018, підстава – 2462-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 44. ст.2041

Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. Харьков: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2006. 576 с.

Сокурянская Л. Г., Кислова О. Н. Ценностное сознание постсоветского студенчества: факторы и показатели постмодернизации.курянская. Студенчество начала XXI века: ценностные ориентации и повседневные практики / под общ. ред. Ю. Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2012. С. 64-71.

Сокурянская Л. Г. Социальная субъектность как социологическое понятие и социальный феномен. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. Х.: Видавничий центр ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2001. С. 36-41.

Дейнеко О. О. Байдужий прагматизм як професійна стратегія сучасного українського студентства. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. С. 466-472.

Дейнеко О. О. Професійні ризики сучасного студентства як компонент суспільства ризику: особливості ризиків фаз професійного буття. Український соціум: науковий журнал. К.: 2013. № 4(47). С. 26-39.

Юнг К. Г. Психологические типы / пер. с нем. Софии Лорне; под общей ред. В. Зеленского. СПб.: Ювента. М.: Издательская фирма «Прогресс-Универс», 1995. 718 с.

Пирогова М. Підсумки вступної кампанії 2017: серед студентів знову бум на юристів і дипломатів. URL: https://ukr.segodnya.ua/life/education/itogi-vstupitelnoykampanii-2017-sredi-studentov-opyat-bum-na-yuristov-idiplomatov-1042352.html

Лободинська О. М. Регулювання процесу працевлаштування молоді з вищою освітою в контексті державної молодіжної політики України. Український соціум, 2007. № 2 (19). С. 43–56.

Тенбрук Ф. Задачи социологии культуры. ФРГ глазами западногерманской социологии. М., 1989. С. 296-329.

Опубліковано
2019-11-18
Як цитувати
Kuzmin, V. (2019). «Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання. Український соціологічний журнал, 19(1-2), 58-63. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14671
Розділ
Статті