Cultural Contexts of Moving Away from the Truth:Polish Examples and not On

Keywords: post-truth, fake news, postmodernity, Russian truth

Abstract

The article is devoted to the analysis of the causes of the emergence of posttruths, which were updated not only in the present, but also in the rather distant past. The article has a number of concepts that are close in meaning to the concept of “post-truth.” This thesis is important because it explains the reason for the existence of post-truth: the decline of the elite, layers of ethos, creating a higher culture and cultivating honor and truthfulness. Another reason is the secularization of public life, which separates the truth from the sphere of sacrum. Particular attention n is focused on the presentation of a Russian understanding of truth and truth. It is based on a philosophical tradition integrated into Orthodoxy. Note that moral subjectivity outside the law, characteristic of understanding the truth in the USSR and inherent in the communist morality of the Bolsheviks, led to mass crimes during the Stalinist period. It is proved that in Poland the elitist ethos that existed between the two world wars, significantly weakened after the Second World War and gradually “eroded” after 1989. During this period, factors of this ethos, such as Catholicism, historical identity, literature were weakened, and with them the national identity as a whole, which reduced the weight of elements based on dignity in public life, and, consequently, the truth as one of them. The attention is focused on the fact that in the modern world, as a result of a number of new political, economic and cultural phenomena, the truth has acquired a distinctly relativistic dimension, and the new reality has found ideological expression in the concept of postmodernity. The conclusions are formulated that today people get the feeling that they are living in a world of chaos: information, value and cultural. The consequence of this is a significant weakening of the categories of rational thinking, the culture of discussion, the intellectual dimension of higher culture, and the political and cultural fragmentation of society. The weakening of the level of subjectivity of individuals and social communications and the formation of fluid identities deepen the existing crisis, which finds expression, including in the phenomenon of post-truth.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ryszard Radzik, Maria Grzegorzewska University in Warsaw (Poland) 40, Szczęśliwicka str., 02-353 Warszawa, Poland

Professor, Doctor of Habilitation, Head of the Department of Sociology of Culture, rradzik@aps.edu.pl

References

Faryno J. Правда/Истина. Mentalność rosyjska. Słownik / red. A. Lazari. Katowice: IBIDEM, 1995. S. 64.

Bierdiajew M. Zarys metafi zyki eschatologicznej / tłum. z ros. W. i R. . Paradowscy. Kęty: Antyk, 2004. 174 s.

Kurkiewicz A. Fenomen rosyjskiego ujęcia prawdy. Sprawy Wschodnie (Poznań). 2005. №2-3 (9-10). S. 33-44.

Špidlík T. Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka. / tłum. z czes. J. Dembska. Warszawa: Promic, 2000. 532 s.

AKu. Putin mówi, że na Krymie nie ma rosyjskich żołnierzy?! A ten to co? Zobacz WIDEO. URL: http://www.se.pl/wiadomosci/ swiat/putin-mowi-ze-na-krymie-nie-ma-rosyjskich-zolnierzy-ten-to-cozobacz-wideo_384454.html – 10.04.2017 р.

Dura M. Putin: Krymu nie zajęli Rosjanie. Majdan szkolił się w Polsce i na Litwie. 2017. URL: http://www.defence24.pl/63446,putinkrymu-nie-zajeli-rosjanie-majdan-szkolil-sie-w-polsce-i-na-litwie (дата звернення 10.04.2017 р.

Jasinowski B. Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Wilno: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, 1933. VI+173 s.

Chałasiński J. Kultura i naród. Studia i szkice. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. 616 s.

Radzik R. Społeczny wymiar rosyjskiego prawosławia. Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2016. S. 87-114.

Радзік Р. Вакол ідэнтычнасці беларусаў / пер. з польск. мовы С. Петрыкевіч, навук. рэд. Г. Сагановіч (Бібліатэка часопіса «Беларускі Гістарычны Агляд»). Мінск: Лімарус, 2017. 309 s.

Meyendorff J. Teologia bizantyjska. Historia i doktryna. / tłum. z ang. J. Prokopiuk. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1984. 312 s.

Łosski W. Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego / tłum. z fr. M. Szaniecka. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1989. 228 s.

Co to jest astroturfi ng? Spiskowa teoria dotycząca protestów. 2017. URL: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/co-jest-astroturfi ngspiskowa-teoria-dotyczaca-protestow_1010027.html (дата звернення 27.07.2017)

Radzik R. Czy jest w Polsce inteligencja? Przegląd Powszechny (Warszawa). 1994. №5. S. 161–176.

Minister Ewa Kopacz i zmienione stenogramy 2010. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xpYjVEyhyjA – 1.04.2017 р.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja VI. Sprawozdanie Stenografi czne z 65 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 kwietnia 2010 r. (drugi dzień obrad). 2010. URL: http://orka2. sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/D43880E41EBF5310C125771500009F FD/$fi le/65_b_ksiazka.pdf

Post-prawda szefa Straży Marszałkowskiej? «Nie było polecenia blokowania dostępu opozycji do Sali Kolumnowej». Gazeta Wyborcza 21.12.2016. URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc i/7,114883,21156487,post-prawda-szefa-strazy-marszalkowskiej-niebylo-polecenia.html (дата звернення 15.04.2017)

Klemperer V. LTI: Notatnik fi lologa / tłum. J. Zychowicz. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983. 327 s.

Kleiber M. Sceptycyzm jest dziś w cenie. Rzeczpospolita (Warszawa). 2017. 15 квіт. С. A11.

Bartkiewicz A. Post albo prawda. Rzeczpospolita. Plus Minus. 2017. 11 черв. С. 10.

Herman M. Internet zaczyna zjadać własny ogon. Gazeta Polska Codziennie. 2017. 6 квіт. URL: http://gpcodziennie. pl/62700-internetzaczynazjadacwlasnyogon.html (дата звернення 15.04.2017).

Szreder M. Umysł w epoce postprawdy. Tygodnik Powszechny: Kraków. 2017. 9 квіт. С. 58-59.

Kisielewski S. Terroryzm ideowy. Bunt Młodych: Warszawa. 1936. 25 лют. URL: http://retropress.pl/bunt-mlodych/terroryzmideowy/ (дата звернення 15.05.2017).

Piłka M. PiS z Balcerowiczem. Rzeczpospolita: Warszawa. 2017. 1 серп. C. A10.

Published
2019-11-17
How to Cite
Radzik, R. (2019). Cultural Contexts of Moving Away from the Truth:Polish Examples and not On. Ukrainian Sociological Journal, 19(1-2), 19-31. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14666
Section
Статті