Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників)

  • Inga Kozlova Український католицький університет,17, вул. Іл. Свєнціцького, Львів, 79011, Україна https://orcid.org/0000-0002-6226-4402
Ключові слова: образ міста, репрезентація міста, туристичні путівники

Анотація

У своїй статті автор порівнює образ міста, репрезентований у туристичних путівниках різних періодів історії Львова: під владою Польщі (1919-1939), у складі Радянського Союзу (1944-1991) та періоду незалежної України. У результаті здійснення кількісно-якісного контент-аналізу туристичних путівників, автор фіксує наступну різницю акцентів у представленні міста: путівники польського періоду в першу чергу репрезентують місто як культурний центр; путівники радянського періоду позиціонують Львів в першу чергу як промислове місто, або ж «місто революційної слави» і вже в другу чергу як культурний центр; путівники періоду незалежної України позиціонують Львів як місто матеріальних символів, архітектурної спадщини, яка має історичну тяглість. Також в тексті представлені цікаві символічні особливості репрезентації міста, в залежності від пануючого владного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Inga Kozlova, Український католицький університет,17, вул. Іл. Свєнціцького, Львів, 79011, Україна

Кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології

Посилання

Линч К. Образ города / К. Линч; [пер. с англ. В. Л. Глазычева, под ред. А. В. Иконникова]. – М. : Стройиздат, 1982. – 328 с.;

Каган М. Град Петров в истории русской культуры / М. Каган. – СПб. : Паритет, 2006. – 480 с.;

Козлова Інга Володимирівна. Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик. – Дисертація канд. соцiол. наук: 22.00.04, НАН України, Ін-т соціології. – Київ, 2015. – 190 с.;

Mieczyslaw Orlowicz. Ilustrowany Przewodnik po Lwowie. – Drukarnia D.O.G., 1920. – 136 s.;

Pamiatkowy przewodnik po Lwowie. – Drukarnia „Sіowa Polskiego we Lwowie”, 1927. – 112 s.;

Aleksander Medyсski. Ilustrowany przewodnik po Lwowie. – 1936. – 250 s.;

Grigory Semenov. Lvov. Tourist Guide. – Novosti Press Agency Publishing House Moscow. – 138 p.;

Пашук А. Львів. Короткий ілюстрований путівник – Книжково-журнальне видавництво / Пашук А., Деркач І.. – Львів, 1961. – 172 с.;

Львов: три дня знакомства с городом: Путеводитель / Худож. В. В. Ковальчук; Фотосъемка В. И. Песляка, Б. А. Шевчука, Р. И. Якименко и др. – Львов : Каменяр, 1984. – 175 с., ил.;

Туристичний путівник Львів-Lviv sightseeing guide. [Текст]: турист. путівник / [авт.–упоряд. Ю. Бірюльов, А. Рудницький]. – К. : Центр Європи, 1999. – 532 с.;

Злобіна Т. Туристи тут не ходять / Т. Злобіна, А. Рябчук // Критика. – 2009. – № 7-8. – С. 20-22.;

Степанів О. Путівник Львова. [Текст] : турист. путівник. – Львів : Видавничий центр «Фенікс», 1992. – 144 с.;

Путівник по місту Львів. Lwow. Lviv [Текст]: турист. путівник / [упоряд. Машуков В. В., Ветров С. В.], Львів : Ветров, 2010. – 80 с.;

Путівник по місту Львів. Lwow. Lviv [Текст]: турист. путівник [упоряд. Ветров С. В.], Львів : Ветров, 2012. – 67 с.;

Палков Т. Львів. [текст]: туристичний путівник / [авт.-упоряд. Т. Палков]. – Л. : Ладекс, 2011. – 112 с.;

Туристичний путівник «ТОР-10 Lviv.ua» [Текст]: турист. путівник / [авт. - упоряд. І. Лильо]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 146 с.;

Львів [Текст]: туристичний путівник / [авт. тексту І. Лильо; фотохудож.: Ю. Бусленко [та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 64 с.;

Николишин Ю. І. Путівник по Львову. – Львів : Апріорі, 2016, – 96 с.: іл.

Опубліковано
2018-11-01
Як цитувати
Kozlova, I. (2018). Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників). Український соціологічний журнал, 17(1-2), 219-228. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11558