Комунікативні ефекти порожнього слова: паралогічні підстави соціологічної постметодологіі

  • Vladimir Nikolaenko Федеральна державна бюджетна наукова установа «Всеросійський науково-дослідний інститут радіології та агроекології», 109 км, Киевское шоссе, Обнинск, 249032, Россия
  • Nikolaenko Leonid Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa, nikolaenkolg@ukr.net
  • Yuriy Yakovenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa, iurii_iakovenko2017@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-6006-8651
Ключові слова: алогізм, анонімний суб’єкт, глоса, демагогія, класика (некласика, постнекласика), паралогіка, постметодологія, постправда, постсоціологія, пустослів’я, софізми, соціальні ефекті порожнього слова, мовні ігри

Анотація

У статті розглядаються питання, пов'язані з гранично можливими порушеннями принципу точності в змісті слів, що призводять до марнослів'я у вербальних комунікаціях, породжуючи специфічні комунікативні ефекти. Підкреслюється, що, коли подібне відбувається в соціальних науках, виникають порожні поняття (поняття з нульовим обсягом), які не відповідають критерію науковості, актуалізуючи його ілюзію: наука переходить у стан постнауки (у нашому випадку - постсоціологіі). Як наслідок, суспільно-історична практика в очах учених втрачає значення критерію істини; розривається зв'язок соціально-історичного розвитку суспільства з наукою про нього; відбувається дискредитація так званих загальних понять - теоретично значущих категорій пізнання; зростає число методологій, які не здатні забезпечити теоретичний синтез і дати суспільству знання про його історичні перспективи. У соціології таким критерієм мовчазно визнається успіх на ринку соціологічної інформації, замкнутий на приватні практики. І тоді поняття повноти, точності та ін., пов'язані зі словом істина, звертаються в глоси - звучать, але порожні, а особливу цінність набувають слова, пов'язані з соціологічною емпірією, а саме: валідність, надійність, репрезентативність, верифікація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Vladimir Nikolaenko, Федеральна державна бюджетна наукова установа «Всеросійський науково-дослідний інститут радіології та агроекології», 109 км, Киевское шоссе, Обнинск, 249032, Россия

Кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Nikolaenko Leonid, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa, nikolaenkolg@ukr.net

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри галузевої соціології факультету соціології

Yuriy Yakovenko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 64/13, вул. Володимирська, Київ, 01601, Українa, iurii_iakovenko2017@ukr.net

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри галузевої соціології

Посилання

Николаенко Л. Г. Функциональное пустословие: языковые игры на либеральном политическом поле / Л. Г. Николаенко // Проблеми розвитку соціологічної теорії: держава – людина – соціальна відповідальність : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 травня 2013 року, м. Київ). – К. : Логос, 2014. – С. 103-137.

Маллиган К. Точность и болтовня. Глоссы к парадигматическим противопоставлениям в австрийской философии [Электронный ресурс] // Логос. – № 1, 2002 (32). – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2002_01_32.htm].

Гегель Г.В.Ф. Философия духа / Г.В.Ф. Гегель // Энциклопедия философских наук. Том 3. – М., 1977. – 471 с.

Кант И. Критика Чистого разума / И. Кант // Сочинения в шести томах, т. 3. – М. : Мысль, 1964.

Кант И. Опыт некоторых рассуждений об оптимизме / И. Кант // Сочинения в шести томах, т. 2. – М. : Мысль, 1964.

Иеромонах Иов (Гумеров) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/29173.html

Блур Д. Сильная программа в социологии знания [Электронный ресурс]. / Д. Блур. – Режим доступа: http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/asp-lit/08_bloor.pdf

Жижек С. Идеология – пустое слово, именно поэтому она и работает [Электронный ресурс] / С. Жижек. – Режим доступа: http://archives.colta.ru/docs/20836

Паренти М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх США / М. Паренти. – М. : Поколение, 2006. – 418 с.

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить [Электронный ресурс] / Ивин А. А. – Режим доступа: http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/ivin_isskustvo_ptavilno_mislit.pdf. 1. Шабанова М. Социология свободы: трансформирующееся общество [Электронный ресурс] / М. Шабанова. – Режим доступа: http://polbu.ru/shabanova_freedom/.

Гоголь Н. В. Мертвые души [Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь. – Режим доступа: http://ilibrary.ru/text/78/p.1/index.html.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения [Электронный ресурс] / Т. Парсонс. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/pon_ob.php.

Когаловский М. Р. Глоссарий по информационному обществу / М. Р. Когаловский / Под общ. ред. Ю. Хохлова. – М. : Институт развития информационного общества, 2009. – 160 с.

Яковенко Ю. І. Артефакт у соціологічних дослідженнях у контекстi теopiї фундаментальноi тpiади / Ю. Яковенко, М. Бургін // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 1999. – Випуск 7. – С. 4-8.

Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Nikolaenko, V., Leonid, N., & Yakovenko, Y. (2018). Комунікативні ефекти порожнього слова: паралогічні підстави соціологічної постметодологіі. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 192-205. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11552