Комунікативні технології в освіті як запорука успіху навчання

  • Nadiia Lysytsia Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 9А, пр. Науки, Харків, 61166, Україна http://orcid.org/0000-0001-8726-1331
Ключові слова: комунікативні технології, макро- і мезо- рівні, освіта, сегмент споживачів, лідерство

Анотація

У статті розглядається сутність комунікативних технологій в освіті. Вони аналізуються на двох рівнях: макро- і мезо- рівнях. На макрорівні комунікативні технології орієнтовані на залучення уваги споживачів до ВНЗ та спеціальності  для забезпечення їхньої конкурентоспроможності і формування лояльності споживачів освітньої послуги. На мезорівні комунікативні технології допомогають структурувати, планувати і реалізувати навчальний. На цій стадії комунікативні технології повинні бути різноманітними і стимулювати студентів до активної участі у навчальному процессі, здійснювати  інтелектуальну взаємодію з лектором.  Пропонується сім варіантів комунікативних технологій: «короткі интерпретації», «оцінюючі», «креативні», «рольові стереотипи», «секретні моделі», «сторителінги», «ініціативні», які можливо використовувати зі споживачами п’яти групп, а саме «індивідуалами», «дистанційними», «агресивними девіантами», «мовчазними спікерами», «незацікавленими». Гетерогенність аудиторії є важливим чинником вибору комунікативних технологій, оскільки це вимагає різних способів використання комунікативних технологій. Комунікативні технології розвивають креативні, аналітичні, командоутворюючі та оціночні навички  студентів. Ці навички забезпечують комуникацію із зворотнім зв’язком, успішне навчання и лідерство у професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nadiia Lysytsia, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 9А, пр. Науки, Харків, 61166, Україна

Професор, доктор соціологічних наук

Посилання

Williams, Alex. Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z". [electronic resource] / Alex Williams // The New York Times, Retrieved 8 April 2016. Access mode: https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html

Beltramini, Elizabeth. Gen Z: Unlike the Generation Before. [electronic resource] / Elizabeth Beltramini // Associations of College Unions International. Retrieved 8 April 2016. Access mode: http://www.changesu.org/?p=352

Jenkins, Ryan. 15 Aspects That Highlight How Generation Z Is Different From Millennials. [electronic resource] / Ryan Jenkins // Business 2 Community. Retrieved 29 March 2016. Access mode: http://www.business2community.com/social-data/15-aspects-that-highlight-how-generation-z-is-different-from-millennials-01244940#bfr8xLQ8lApEMiQ2.97

Quigley, Mary. The Scoop on Millennials' Offspring — Gen Z. [electronic resource] / Mary Quigley // AARP. Retrieved 9 July 2016 Access mode: http://www.aarp.org/home-family/friends-family/info-2016/technology-and-millennials-children-mq.html

Webometrics-2017. Інтернет-рейтинг українських вишів. [electronic resource] / Освіта.ua 09.08.2017 Access mode: http://osvita.ua/vnz/rating/56811/

Morrow K. Principles of communicative technology // In K. Johnson & K. Morrow (Eds.). Communication in the classroom / K. Morrow. – Harlow: Longman, 1981. – P. 59-66.

Гоулман Д. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Дэниел Гоулман , Ричард Бояцис, Энни Макки: Пер. с англ. А.Лисицыной – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 301 с.

Bass Bernard M. Some observations about a General Theory of Leadership and interpersonal behavior // Leadership and social change. Third edition (Revised and Updated) / Bernard M. Bass . – University Associates, Inc. USA, 1976. – P. 22-39.

Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Lysytsia, N. (2018). Комунікативні технології в освіті як запорука успіху навчання. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 172-176. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11549