Стан академічної мобільності в оцінках викладачів та студентів вищої школи України (за офіційною статистикою та результатами якісного дослідження)

  • Olga Maksymovych Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 57, в. Шевченка, Івано-Франківськ, 76025 , Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, olgamaksymovych@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-3463-1543
Ключові слова: реформування освітньої системи України, оцінки реформ, мовні компетентності, академічна мобільність, міжкультурна комунікація

Анотація

У статті презентовано результати загальнонаціонального дослідження «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», проведеного Соціологічною асоціацією України за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» наприкінці 2015 – початку 2016 року. За результатами фокусованих групових інтерв’ю з викладачами та студентами вітчизняних вишів щодо можливості реалізації таких норм реформування вищої освіти в Україні, як академічна мобільність та мовні компетентності. Наведено статистичні дані щодо динаміки чисельності студентів, що здобувають вищу освіту поза межами країни громадянства у світі в цілому (1975 – 2012 рр.) та серед мешканців України (2009 – 2015 рр.), а також щодо динаміки чисельності українців серед студентів Польщі (2006 – 2016 рр.). Визначено концептуальні засади дослідження академічної мобільності на основі досліджень міжнародних та європейських освітніх інституцій. Представлено авторську інтерпретацію академічної мобільності як важливого елементу міжкультурної комунікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olga Maksymovych, Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 57, в. Шевченка, Івано-Франківськ, 76025 , Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, olgamaksymovych@gmail.com

кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», докторант кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Посилання

Internationalization of Higher Education – Growing expectations, fundamental values : IAU 4th Global Survey [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://www.iau-aiu.net/content/iau-global-surveys

Богачеська І. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір. Аналітична записка / І. Богачевська, І. Здіорук // Національний інститут стратегічних досліджень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1421/

OECD (2014), “Indicator C4: Who studies abroad and where?”, in Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/888933118656

Santiago P. Tertiary Education for the Knowledge Society: Social Features, Equity, Innovation, Labor Market, Internationalisation. Vol.2. / P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri, E. Arnal /  Paris: OECD, 2008. – 390 p.

Rodchenko V. External Academic Mobility of Students: Case for Ukraine / Volodymyr Rodchenko, Ganna Rekun, Yuliia Prus // Handel Wewnętrzny.Vol. 1 (366). – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2017. – P. 56-68.

Hrynkevych О. Cross-border factor of educational migration of Ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats / Hrynkevych, O. // Economic Annals-XXI. Vol.163 (1-2(1)).  Institute of Society Transformation 2017.  P. 26-30.

Over 57119 international students in Poland [Electronic resource] / Study in Poland, 2016. – Access mode : http://www.studyinpoland.pl/en/index.php/ news/43-over-57-119-international-students-in-poland

World Conference on Higher Education Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action. Vol. 1. Final Report. – Paris: UNESCO, 5–9 October 1998. – 135 p.

UNESCO.ORG. The official website.  What is Mobility?. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.unesco.org/education/studyingabroad/what_is/mobility.shtml

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Гринькевич О. С. Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку / О.С. Гринькевич, Н.П. Лутчин // Маркетинг і менеджмент інновацій.  №3, 2017. – С. 314 – 325. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу: заключний звіт про реалізацію соціологічного дослідження // Офіційний сайт Соціологічної асоціації України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sau.kiev.ua/

Третяк О. С. Академічна мобільність та сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти в Україні / О.С. Третяк, С. О. Чебоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.  2015.  Вип. 130.  С. 102-105. – [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1370

Сокурянська Л. Г. Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу / Сокурянська Людмила Георгіївна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2016. – Випуск 36. – С. 108 - 114.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Maksymovych, O. (2018). Стан академічної мобільності в оцінках викладачів та студентів вищої школи України (за офіційною статистикою та результатами якісного дослідження). Український соціологічний журнал, 17(1-2), 140-159. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11544