Медицина та суспільство: модус взаємодії

  • Alla Lantuch Національний фармацевтичний університет, 53, вулиця Пушкінська, Харків, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-5043-1816
  • Nina Merkulova Харківський національний медичний університет, 4, пр. Науки, Харків, 61000, Україна
Ключові слова: сучасне суспільство, медицина, гіппократівська модель медицини, саморегулятивно-профілактична модель медицини, предикативна медицина, предикативно-превентивна медицина

Анотація

У статті фокусується увага на особливостях взаємодії медицини і суспільства в сучасних умовах. Підкреслюється, що сьогодні захворювання людини все більше зумовлюються соціальними причинами. Зазначається, що гіппократівська модель охорони здоров’я вже вичерпала себе; натомість все більш актуальним стає перехід до саморегулятивно-профілактичної моделі. Акцентується нагальна необхідність вирішення питання генетичної безпеки, передовсім в аспектах виявлення факторів ризику виникнення генетичної патології та розробки рекомендацій з її профілактики, здійснення геномного аналізу, розвитку генної терапії тощо. Наголошується на тому, що саморегулятивно-профілактична модель охорони здоров’я актуалізує розвиток предикативної медицини, головною метою якої є охорона людського життя, попередження ризиків виникнення захворювань та передачі хвороб наступним поколінням. Це зумовлює необхідність подальшої трансформації існуючої моделі медицини, а саме її перетворення на превентивну. У порівнянні з профілактичною, предикативно-превентивна медицина має більш широке поле застосування, вона більш насичена соціальним змістом. Предикативно-превентивна медицина має запобігати захворюванням, виявляти та швидко реагувати на все, що зашкоджує збереженню здоров’я людини. Доводиться, що розвиток предикативно-превентивної медицини можливий лише в умовах утвердження нового модусу взаємодії медицини та суспільства, який передбачає залучення до реалізації завдань охорони здоров’я людини не тільки медиків, але й інших спеціалістів: фізиків, хіміків, біологів, представників соціогуманітарних наук, у тому числі соціологів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Alla Lantuch, Національний фармацевтичний університет, 53, вулиця Пушкінська, Харків, 61000, Україна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології

Nina Merkulova, Харківський національний медичний університет, 4, пр. Науки, Харків, 61000, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб

Посилання

Іванова Т.В. План-конспект «Медицинская социология» // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук, праць. – Харків, 1999. – 406 с. – С. 363-367

Изуткин А. М. Социология медицины / А. М. Изуткин, В. П. Петленко, Г. И. Царегородцев. – К., 1981. – 185 с.

Иванова А. Е. Социальная среда и психическое здоровье человека / А. Е. Иванова // Социс. – 1992. – № 1. – С. 38-45.

Лисицин Ю. П. К вопросу о медицинской социологии / Ю. П. Лисицин, Л. П. Семенов // Советское здравоохранение. – 1983. – № 6. – С. 27-34.

Філософські та соціально-екологічні проблеми медицини / [Алексеєнко А.П., Карпенко К.І, Кратенко І.С. та ін. ]; під ред. М. В. Кривоносова. – Харків, 2002. – 215 с.

Медицина и искусство: монография / [А. Яковцова, И.Сорокина, И. Яковцова, Н. Гольева]. – Харьков : Райдер, 2008. – 208 с.

Лантух А.П. Превентивна медицина та її принципи / А. П. Лантух, М.С.Мирошниченко // Превентивна медицина: проблеми та перспективи : Матеріали наук.-практ. конф. – X. : ХНМУ, 2007. – С. 5-6.

Лантух А.П. Медична екологія: гендерний аспект /А.П. Лантух, Н.Ф. Меркулова//Гендер. Екологія. Здоров’я / Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20-21 квітня 2017 р.). – Харків: ХНМУ, 2017. – С.111-112;

Лантух А.П., Моделі сучасної медицини та її трансформація/ А.П. Лантух, В.М. Козько, Н.Ф. Меркулова// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я» 20 листопада 2015 р. – Полтава, 2015 – С. 54-57;

Галковская Т. Фатальні гени, або мова спілкування долі з людиною / Т. Галковская // Дзеркало тижня. – 2002. – № 33. – С. 15-17.

Biojetuk: Philosophische-theologische Beitrage zu einem brisanten Thema. – Kоln : Communio, 1990. – 199 p.; 12.Лантух А.П., Меркулова Н.Ф., Федотова О.Л.. Предикативная медицина – гендерная стигма современности и не только…//Гендер.Екологія. Здоро’я: матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 21-22 квітня 2015 р. – Харків: ХНМУ, 2015. – С.226-227;

Лантух А.П., Мирошниченко М.С., Хіріна Г.О. Секс та його гендерний аспект/ А.П. Лантух, М.С. Мирошниченко, Г.О. Хіріна// Гендер.Екологія. Здоро’я: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 19-20 квітня 2010 р.). – Харків: ХНМУ, 2011. – С. 119-121.
Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Lantuch, A., & Merkulova, N. (2018). Медицина та суспільство: модус взаємодії. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 119-126. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11539