«Імпровізаційна» модель організації: сутність, можливості та переваги використання переміщеними підприємствами

  • Iryna Surovtseva Приазовський державний технічний університет 7, вул. Університетська, Маріуполь, 87500, Україна, rutasiu@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-7909-0103
Ключові слова: організації, соціологія організацій, організаційна імпровізація, бріколаж

Анотація

В умовах сучасного українського суспільства відбувається передислокація багатьох організацій із зони бойових дій. Це супроводжується неминучою втратою їхньої матеріально-технічної бази, соціального й морального капіталів, мінімізацією соціальних гарантій працівників тощо. З огляду на це, стає актуальним дослідження особливостей функціонування організацій у непередбачених ситуаціях. Важливою якістю будь-якого «колективного тіла» є респонсивність – здатність інституційної системи реагувати на виклики соціального середовища, на вимоги суспільства; сприймати як зовнішні, так і внутрішні зміни. Проте для успішного функціонування евакуйованих підприємств більш придатною є не респонсивна , а «імпровізаційна» модель організації. Орієнтація на «імпровізаційну» модель дозволяє організації здійснювати свою діяльність в анормальних умовах. Згідно з організаційною теорією, підприємства мають застосовувати «стратегію бріколажа» ‑ виживання і функціонування при абсолютному мінімумі витрат, створення цінностей «із нічого», здатність організації вирішувати нагальні проблеми лише за наявних ресурсів. На жаль, евакуйованим організаціям бракує імпровізаційних механізмів як головного чинника їхнього інноваційного розвитку; вони відтворюють бюрократичні структури та процедури, сподіваючись, що це забезпечить їм безболісну адаптацію до нових умов існування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Surovtseva, Приазовський державний технічний університет 7, вул. Університетська, Маріуполь, 87500, Україна, rutasiu@gmail.com

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Посилання

Димаджио Пол, ПауэллУолтерВуди. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Западная социология: современные парадигмы: антология / Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии, сост. Соколова Г.Н., сост. Титаренко Л.Г. Минск: Беларуская наука, 2015. 573 с.

Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. 512 с.

Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке [Электронный ресурс] / П. Ф. Друкер // Экономический факультет. – Режим доступа: http://books.efaculty.kiev.ua/men/4/g3/.

LeoneL. A critical review of improvisation in organizations:open issues and future research directions [Electronic resource]. Accessmode: http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=501578&cf=43.

WeickK. E. Improvisation as a Mindset forOrganizational Analysis [Electronic resource]. Accessmode: http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.9.5.543.

Moorman С. Organizational Improvisation and Organizational Memory/ С.Moorman, A.Miner [Electronic resource]. Accessmode: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Publications/AMR1998.pdf.
Barrett F. J.Managing and improvising: lessons from jazz [Electronic resource]. Access mode: http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38011/inc_883158_GSBPP.pdf?sequence=1
Time and Organizational Improvisation [Electronic resource]. Accessmode: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.524.1509&rep=rep1&type=pdf.
Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Surovtseva, I. (2018). «Імпровізаційна» модель організації: сутність, можливості та переваги використання переміщеними підприємствами. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 114-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11538