Роль аудиту в системі економічної безпеки

  • Levan Sabauri Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, 1 Чавчавадзе пр, Тбілісі, 0179, Грузія, sabaurilevan@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-7980-4268
Ключові слова: економічна безпека, система економічної безпеки, функціональні компоненти економічної безпеки, аудит, загрози, економічні ризики, фінансові ризики, податкові ризики, юридичні відносини

Анотація

Аудит в системі економічної безпеки відіграє помітну і важливу роль. Гармонійно поєднуючись на рівні юридичної особи (суб'єкта) і взаємно доповнюючи одне одного, аудит (перш за все, внутрішній), інші інструменти економічної безпеки здатні нівелювати як зовнішні, так і внутрішні загрози, а також домогтися задоволення інтересів в економічній сфері. Виходячи з розуміння економічної безпеки як якогось економічного стану, при якому суб'єкт отримує релевантний механізм, що забезпечує рішення двосторонньої проблеми «дефіциту (попиту) і випуску (пропозиції)», з особливим урахуванням і використанням зовнішніх і внутрішніх факторів, що дозволяють нівелювати загрози і при цьому забезпечити максимальну ефективність в практичних, тактичних і стратегічних аспектах, автор вважає, що саме аудит дозволяє виявляти і враховувати ті фактори, які необхідні для оптимізації економічної системи в цілому. У даній статті представлені деякі загрози, пов'язані з зовнішнім і внутрішнім аудитом, а також запропоновані заходи щодо їх усунення, визначено місце аудиту в системі економічної безпеки та структурі суб'єкта (юридичної особи, підприємства), розкрита структура функціональних складових економічної безпеки, представлений принцип віднесення всіх витрат і втрат на винних осіб, пояснена важливість резервної системи і конгруентності співробітників і власників підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Levan Sabauri, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, 1 Чавчавадзе пр, Тбілісі, 0179, Грузія, sabaurilevan@gmail.com

доктор економічних наук, академік

Посилання

Kalitsinska K. O. Role of internal audit in the system of economic security / Kalitsinska K. O. // Economics and Business. – 2011. – No. 3. – P. 128-139.

Sabauri Levan Problems Occurring in the Process of Audit by Taking into Consideration their Theoretic Aspects against the Background of Reforms Conducted in a Country: The Example of Georgia / Levan Sabauri // World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. – 2017. – Vol.11. – No.5. – P. 1173-1180.

Sabauri Levan International Standard on Auditing / Levan Sabauri. – Tbilisi, 2016. – 282 P.

Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance. – 2nd Edition. Release, Jan. 2012.

Zhuravleva D. G. Internal audit: the need to implement in modern conditions / Zhuravleva D. G. // Materials of All-Ukrainian scientific-conference «Future – Audit». – Copenhagen Publishing House, 2008. – P. 270-271.

Mah’d al-jabali & Rami zeyad tawfeq The Relationship between the Information Systems of Accounting / Mah’d al-jabali & Rami zeyad tawfeq // Auditing, And How to Provide Reliable Information to Characterize the Service. – Global Journal of Commerce & Management Perspective. – 2014. – Vol.3. – No.2. – P. 95-101.

Епишин В. В. Учет и контроль в обеспечении экономической безопасности организаций пермского края / Епишин В. В., Светлаков А. Г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://economyofregion.ru/Data/Issues/ER2016/September_2016/ERSeptember2016_887_898.pdf (18 августа 2017 г.)

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Sabauri, L. (2018). Роль аудиту в системі економічної безпеки. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 96-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11534