Колективне насильство та колективні насильницькі практики: засади соціологічного аналізу

  • Pavlo Artomov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-9154-2846
Ключові слова: колективне насильство, насильницькі практики, політичне насильство, структуроване насильство, неструктуроване насильство, колективні насильницькі практики

Анотація

Стаття присвячена аналізу поняття «колективне насильство». Особливістю існуючого наукового розуміння феноменів колективного насильства є обмеження адміністративно-політичним контекстом. Підкреслено, що в рамках подібного підходу виділяється структуроване та неструктуроване колективне насильство. Проаналізовано умови та особливості їхнього взаємозв'язку та взаємопереходу. Запропоновано нову стратегію вивчення феноменів колективного насильства в рамках практичної парадигми, яка зокрема дозволяє вийти за межі розуміння колективного насильства лише в адміністративно-політичному сенсі. В контексті практичної парадигми визначається ступінь політизованості колективного насильства, а також його структурованості, що зміцнює засади соціологічного розуміння поодиноких та комплексних проявів цього соціального феномену.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Pavlo Artomov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, artomov@karazin.ua

кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри соціології 

Посилання

Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Этьенна Г. Круга и др./ Пер. с англ. — М.: Изд. «Весь Мир», 2003. — 376 с.

Норт Д. Уоллис Д. Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества [Текст] / пер.с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. —480 с.

Психология господства и подчинения: Хрестоматия/Сост. А.Г. Чернявская. – Минск: Харвест, 1998. – С. 224.

Артьомов П.М. Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур / П.М. Артьомов // Український соціум: соціологія, економіка, політика: Науковий журнал. – №3 (58). – К:, 2016. – с.33-41.

Волков В. В. О концепции практик в социальных науках / В. В. Волков // Социологические исследования, № 6, 1997. – С. 9-23

Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. — СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. — 298 с.

Heidegger M. Being and Time. / Trans. J. Macquarrie and E. Robinson. San Francisco: Harper, 1962, - 592 с.

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Artomov, P. (2018). Колективне насильство та колективні насильницькі практики: засади соціологічного аналізу. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 91-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11533