Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик

  • Iryna Prybytkova Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, i-soc@i-soc.org.ua https://orcid.org/0000-0002-2528-9504
Ключові слова: трансформація міграційної доктрини, міграційна поведінка, якість життя, гуманітарна безпека

Анотація

Автор досліджує феномен радикальної трансформації міграційної доктрини радянського зразка в Україні, за якої зокрема, відбувається перехід від паспортного режиму до свободи пересування, вільного вибору місця праці та проживання. Аналізується реконфігурація міграційних потоків та їхній внесок у формування людського потенціалу до та після розпаду СРСР, домінанти міграційної ситуації на різних етапах її розвитку в Україні, характеризуються нові види й форми міграційної мобільності населення, що виникли на зламі тисячоліть. Обговорюються істотні риси міграційної поведінки українців, яка формується під впливом уявлень окремих індивідів, соціальних груп та населення в цілому про якість їхнього життя. Автор доходить висновку про високий рівень загроз гуманітарній безпеці громадян України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Prybytkova, Інститут соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, i-soc@i-soc.org.ua

доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу соціальних структур 

Посилання

-
Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Prybytkova, I. (2018). Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 87-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11532