Феномен цивільно-військового співробітництва Збройних сил України: концептуальні засади дослідження

  • Yurij Kalagin Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 228, вул. Клочківська, Харків, 61000, Україна, kalagin_y@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-4074-5504
Ключові слова: цивільно-військове співробітництво, Збройні Сили України, антитерористична операція, операції збройних сил, бойові дії

Анотація

У статті наводяться результати соціологічного дослідження феномену цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, яке було здійснено кафедрою психології та педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба протягом 2015 – 2016 років. Аналізується світовий досвід функціонування системи цивільно-військового співробітництва у збройних силах, обґрунтовується вихідне концептуальне положення національної концепції цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, а саме: бойові завдання та завдання соціально-гуманітарного характеру під час ведення бойових дій мають системний характер, виступаючи рівноправними складовими цієї системи; головна мета та завдання цивільно-військового співробітництва визначаються відповідно до політичних цілей державної влади та спрямовуються на досягнення та закріплення успіху воєнних операцій, відновлення та укріплення державної влади на кризовій території.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yurij Kalagin, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 228, вул. Клочківська, Харків, 61000, Україна, kalagin_y@ukr.net

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки

Посилання

Сучасна війна: гуманітарний аспект: тези доповідей учасників науково-практичної конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 червня 2017 року. – Х. : ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017. – 208 с.

Janowitz M. The Professional Soldier: Social and Political Portrait / M. Janowitz. – Glencoe (USA): Free Press, 1961. – 468 p.

Москос Ч. Вооруженные силы в обществе отрицания войны // Армия и общество. – М., 2003;

Афонін Е. А. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми [Текст] / Е. А. Афонін / НАН України, Ін-т соціології; відп. ред. Л. В. Сохань, Л. Ф. Бурлачук. – К. : Інтерграфік, 1994. – 304 с.

Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / І. П. Рущенко. – Х. : ФОП Павленко О.Г., 2015. – 268 с.

Военная доктрина НАТО. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nato.int/cps/ru/natolive/topics_56626.htm.

Операції та місії НАТО. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_52060.htm.

Официальная страница вооружённых сил Франции. Електронний ресурс. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.defense.gouv.fr/.

The Oxford Handbook onthe United Nations, edited by Thomas G. WeissandSamDaws, OxfordUniversityPress, July 2007, hardcover, 896 p.

Сайт МЧС России. Електронний ресурс. – Режим доступу http:www.mchs.gov.ru.

Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Kalagin, Y. (2018). Феномен цивільно-військового співробітництва Збройних сил України: концептуальні засади дослідження. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 64-68. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11521