Трансформація історичної пам’яті в умовах декомунізації українського суспільства

  • Viktor Gorodyanenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 72, просп. Гагаріна, Дніпро, 49010, Україна
Ключові слова: историческая память, социальная память, историческое сознание, социальная амнезия, идентификация, историческая политика

Анотація

У статті розглядаються різноманітні підходи до тлумачення терміну «історична пам’ять». Акцентується увага на ролі та значенні історичної пам’яті в сучасному українському суспільстві. Відзначається, що звернення до історичної пам’яті спроможне впливати на формування історичної свідомості та соціальної ідентичності громади. Визначаються основні фактори, що впливають на процес трансформації історичної пам’яті в умовах декомунізації українського суспільства. Аналізуються прийоми та механізми «історичної політики», які використовуються різними політичними силами, громадськими об’єднаннями, рухами тощо. Обґрунтовується нагальна необхідність розробки виваженої державної стратегії формування історичної пам’яті громадян України з урахуванням специфіки регіону їхнього проживання, вікових особливостей, політико-ідеологічних уподобань, геополітичних орієнтацій тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktor Gorodyanenko, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 72, просп. Гагаріна, Дніпро, 49010, Україна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри соціології

Посилання

Хальбвакс М. Коллективная и историческая пам'ять / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3. – С. 8-27

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум. – 1995. – 323 с.

Голос Украины. – 2015, 20 травня. – № 87. – С. 15-19;

Декоммунизация на Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Декоммунизация_на_Украине

Миллер А. И. «Историческая политика» в Восточной Европе: плоды вовлеченного наблюдения / А. И. Миллер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2008/05/07/miller/

Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Gorodyanenko, V. (2018). Трансформація історичної пам’яті в умовах декомунізації українського суспільства. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 60-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11520