Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст

  • Alla Lobanova Криворізький державний педагогічний університет, 54, пр. Гагаріна, Кривий Ріг, 50086, Україна, alla.lobanova@kdpu.edu.ua https://orcid.org/0000-0001-5408-202X
Ключові слова: цінності, соціальні норми, соціальний контроль, механізм, дискурс, соціальна мімікрія, імітація, ірраціональні мемплекси

Анотація

У статті представлено авторське бачення ролі соціального контролю в сучасному суспільстві, зокрема прояву його сили і слабкості в періоди криз і військових конфліктів. Обґрунтована думка про те, що розбалансування його інституціонального механізму в умовах сучасного суспільства пов’язується з нехтуванням політичними акторами демократичних принципів розвитку суспільних процесів. Послуговуючись науковими ідеями Ж. Лакана, Р. Барта і української дослідниці О. Зубарєвої, автор розвиває наукове положення про те, що у суспільстві постмодерну соціальний контроль змінює межі і простір свого існування, набуваючи тотожності з дискурсом, оскільки його ядром стає мова, як «загальнообов’язкова форма примусу» (Р. Барт). Підкреслено, що в умовах криз і військових конфліктів суспільний (загальновизнаний) механізм соціального контролю втрачає свою силу регуляції, оскільки в окремих територіальних чи соціальних локаціях набувають значущості нові маркери його дискурсу, а саме псевдоцінності, квазінорми, соціальна псевдогра, міфологізація образів, ідеалів, реформ, піднесення влади псевдоавторитетів, псевдосимволів, симулякрів тощо, які, власне, є складовими соціальної мімікрії. Внаслідок цього створюється псевдоінституціональний механізм соціального контролю, культурні правила, цінності і соціальні норми якого не мають нічого спільного з загальнолюдськими цінностями, а лише імітують їх, маскуючи за «іррелевантними мемплексами» (Ю. Полулях).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Alla Lobanova, Криворізький державний педагогічний університет, 54, пр. Гагаріна, Кривий Ріг, 50086, Україна, alla.lobanova@kdpu.edu.ua

Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та економіки

Посилання

Джордж Сорос. Відкрите суспільство потребує захисту: Джордж Сорос про зміни та загрози у 2017 році [Інформаційний ресурс] / Європейська правда. Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/12/31/7059668/.

Білоусов К.Ю. Социальный контроль: понятие, типы, элементы и основные [Электронний ресурс]: лекція. – Режим доступу: http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Belousov-Sotsialny-kontrol_ponyatie_tipy_elementy.pdf.

Ross E. Social Control. A Survey of the Foundations Order. – Cleveland-London, 1969. – 436 p.

Зубарєва О. І. Дискурс соціального контролю як об’єкт соціологічного теоретизування: методологічні реконфігурації: дис. канд. соціол. наук: 22.00.01 [Электронний ресурс] / О. І. Зубарєва. - Дніпропетровськ, 2015. – 221 с. – Режим доступу: http://dissertations.karazin.ua/sociology/resources/95bb9313c1ba509c06c9af215bb9e3ed.pdf.

Sztompka P. Socjologia. Analiza spo ecze stwa / Piotr Sztompka. – Krak w: Znak, 2006. – 653 c.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. / Я. Щепаньский. – пер. с польського М.М. Губенко. – М.: Прогресс, 1969. – 240 с.

Полулях Ю. Ю. Мемплекси окупованої реальності / Ю. Ю. Полулях // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - №5 (302). – С.163-192.

Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Lobanova, A. (2018). Сила і слабкість соціального контролю в умовах криз і військових конфліктів: український контекст. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 53-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11519