Реконструктивний розвиток: подолання конфлікту рівності та нерівності

  • Andrii Grytsenko Інститут економіки та прогнозування НАН України, 26, вул. Панаса Мирного, Київ, 01011, Україна, agrytsenko@ief.org.ua http://orcid.org/0000-0002-5030-864X
Ключові слова: суперечності рівності та нерівності,, накопичення капіталу, справедливість, інверсійний тип ринкової трансформації, реконструктивний розвиток

Анотація

У статті показано, що глибинним чинником зростання соціально-економічної нерівності є закономірності накопичення капіталу, які зумовлюють відносне збільшення тієї його частини, яка втілена у засобах виробництва, технологіях, об’єктивованих знаннях, інституційних та інших умовах виробництва. Цьому сприяє ряд факторів, найважливішими із яких є фінансизація, поєднана з глобалізацією, і формування інформаційно-мережевої економіки, що зумовлює посилення нерівномірності економічного зростання і створює механізми привласнення транснаціональними корпораціями додаткової вартості незалежно від того, в якій частині фінансово-економічного простору вона створювалася. Подолання конфлікту рівності і нерівності можливо на шляху реконструктивного розвитку, який полягає у перебудові несучих конструкцій економіки та докорінній зміні її структури на основі переважання якісних змін над кількісними, що зумовлює зміну критерію розвитку і його можливість як при економічному зростанні, так і при нульових (та навіть від’ємних) темпах зростання економіки. Особливості української економіки, пов’язані з інверсійним типом ринкової трансформації, зумовлюють необхідність першочергового вирішення базових проблем життєдіяльності людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Andrii Grytsenko, Інститут економіки та прогнозування НАН України, 26, вул. Панаса Мирного, Київ, 01011, Україна, agrytsenko@ief.org.ua

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту
економіки та прогнозування НАН України

Посилання

Эксперты выявили рекордный разрыв между богатыми и бедными в мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/16/1583374.html.

Антропов В. Европейская социальная модель и политика жесткой экономии / В. Антропов // Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - № 3.

Persson T., Tabellini G. Is Inequality Harmfull for Growth? // American Economic Review. - 1994. – Vol. 84 (3).

Forbes K.J. A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth // American Economic Review. - 2000. – Vol. 90 (4).

Barro R.J. Inequality and Growth in a Panel of Countries // Journal of Economic Growth. – 2000. – Vol. 5.

Castello-Climent A. Inequality and Growth in Advanced Economies: An Empirical Investigation / A. Castello-Climent // Journal of Economic Inequality. – 2010. – Vol. 8(3).

Voitchovsky S. Does the Profile of Income Inequality Matter for Economic Growth? Distinguishing between the Effects of Inequality in Different Parts of the Incоme Distribution / S. Voitchovsky // Journal of Economic Growth. – 2005. – Vol. 10(3).

Веселов Д.А. Распределение богатства и политический конфликт в модели перехода от стагнации к развитию / Д.А. Веселов, А.М. Яркин // Журнал новой экономической ассоциации. – №4 (32).

Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. – 404 с.

Бьюкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / Дж. М. Бьюкенен. – К. : Академія, 2004.

Єщенко П.С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки / П.С. Єщенко, Н. Г. Самко. – К. : Знання України, 2016.

Термін Ж. Фурастьє відноситься до 1946-1975 рр., коли в розвинених капіталістичних с країнах відбулися суттєві позитивні соціально-економічні зміни / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD% D0%BE%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5

Райх Р.Б. Послешок. Экономика будущего / Р.Б. Райх. – М. : Карьера Пресс, 2012.

Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984.

Faux J. U.S. trade policy – time to start over [Електронний ресурс] / November 30. – 2016. – Режим доступу: http://www.epi.org/publication/u-s-trade-policy-time-tostart-over/

Реконструкция [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0% BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F

Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.advicehome.ru/page9.php

Шваб К. Четвертая Индустриальная Революция: вызовы и возможности [Електронний ресурс] / К. Шваб. – Режим доступу: http://guralyuk.livejournal.com/2051302.html

Институциональная архитектоника и динамика

экономических преобразований / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008.

Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова. – К. : Наукова думка, 2004.

Безусловный базовый доход [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0% BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4

Швейцарцы высказались против гарантированного дохода в $2,5 тыс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ru/society/05/06/2016/575460bb9a7947601bd52281

Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Grytsenko, A. (2018). Реконструктивний розвиток: подолання конфлікту рівності та нерівності. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 23-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11513