Багатокультурність: чинники, проблеми, нові перспективи суспільного розвитку

  • Viktor Tancher Київський національний університет культури і мистецтв, 36, вул. Євгена Коновальця, Київ 01601, Україна, vtancher@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2291-1767
  • Anatoly Ruchka Інституту соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, otd.soc@gmail.com
Ключові слова: мультикультуралізм, культурна різнорідність, глобалізація, культурна компетентність, багатокультурність

Анотація

У статті розглядається феномен багатокультурності як проблеми і ресурсу суспільного розвитку, модуси культурної глобалізації, місце крос-культурної компетенції у суспільному розвитку. Загалом культурне взаємозбагачення, полікультурність є рисою властивою усьому людству. Проте за умов глобалізації проблеми багатокультурності набувають нових якостей та загострюються. Культурна компетентність виступає тим ключовим ресурсом, який сприяє суспільному розвитку в світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Viktor Tancher, Київський національний університет культури і мистецтв, 36, вул. Євгена Коновальця, Київ 01601, Україна, vtancher@gmail.com

доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри соціології
Київського національного університету культури і мистецтв

Anatoly Ruchka, Інституту соціології НАН України, 12, вул. Шовковична, Київ, 01021, Україна, otd.soc@gmail.com

доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник
Інституту соціології НАН України

Посилання

Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества / Юваль Ной Харири; (пер. с анг. Л. Сумм). – М.: Синдбад, 2016. – 520 с.

Кутуєв П. Від євро центричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш. Ейзенштадта / Кутуєв П., Якубін О., Макаренко Д., Герчанівський Д. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2016. – № 3.

Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / [Гелд Д., МакГрю К., Голдблатт Д., Перратон Дж.] ; пер. з англ., переднє слово Ю. Павленка. – К.: Фенікс, 2003. – 584 с.

Бандурка А. С. Строката ковдра мультикультуралізму / А. С. Бандурка; за наук. ред. проф. О. В. Тягла. – Харків: Золота миля, 2013. – 198 с.

Антогонізм і примирення у мультикультурних середовищах / [за ред. Я. Крчевського і О. Герман ; пер. з польськ. В. Ф. Сагана]. – К.: Ніка-Центр, 2017. – 512 с.

Ручка А. О. Особливості сучасної культурної глобалізації / Ручка А. О. // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України ; наук. ред. М. О. Шульга [та ін.]. – К., 2002. – 533 с.

Jelonek A. Wartosci azjatyckie – jako platform polityczna i przedmiot badan socjologicznych / Jelonek A. // Azja Pacyfik, 2004. – T. 7, 5. – S. 25-46.

Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження // Конвенція, Міжнародний документ від 20.10.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/952_008

Рекомендація Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» // Рекомендація 2006 / 962 / ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Tancher, V., & Ruchka, A. (2018). Багатокультурність: чинники, проблеми, нові перспективи суспільного розвитку. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 9-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11441