Forming the system estimation innovative-investment activity industrial enterprises

  • Viktoriya Chobitok Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, 16, Universitetskaya st., Kharkov, 61003, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5272-388X
Keywords: innovations, investments, industrial enterprise, innovative-investment activity.

Abstract

In the article the problems of innovative-investment activity are considered on domestic industrial enterprises. Intercommunication of development of the state is certain from effective work of industrial enterprises on condition of realization of effective innovative-investment activity. It is certain that the state of home economy requires updating, and structural changes of all system of economic device not only, and, foremost, conditioning for development of industrial production on innovative-investment basis. The algorithm of forming of the system of estimation of innovative-investment activity of industrial enterprises, plugging in itself the estimation of innovative and investment constituent of activity of industrial enterprise, offers an author. Forming of the system of estimation of innovative-investment activity of industrial enterprises will give an opportunity to the leaders of enterprises and investors to form effective decisions. The system of estimation of innovative-investment activity of industrial enterprises must be developed on certain methodology that will provide a testability and dirigibility of internal and external factors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств : моногр. / О.Є. Кузьмін, С. В. Князь, О. Й. Вівчар, Л. І. Мельник ; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. – Стрий ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.
Бланк І. А. Основи інвестиційного менеджменту. / І. А. Бланк. − К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001. − 536 с.
Бузько І. Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : моногр. / І. Р. Бузько, О. В. Вартанова, Г. О. Голубенко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.
Кузьмін О. Є. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств : моногр. / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь [ та ін.] / [за. ред. О.Є. Кузьміна.] – Стрий : ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.
Мних О.Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О.Б. Мних, Г.М. Захарчин, Є.В. Гончаров // Журнал «Регіональна економіка». – 2011. – №4. – С.132-139.
Пархоменко Е. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий приборостроительной и электротехнической отраслей промышленности Украины / Е. С.Пархоменко, Ю. В. Федорова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІІІ.– С. 771-780.
Рубан В. Инновационная модель стратегического развития Украины: методология и опыт / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Экономика Украины. – 2003. – № 6. – С.14-19.
Сахно Є. Ю. Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства : монографія для наукових та промислових організацій і вищих навч. закл. oсвіти / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок – Чернігів : Чернігівський держ. ін-т економіки і управління, 2008. – 260 c.
Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : моногр. / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.
Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення. : моногр. /Н. І. Чухрай.- Л.: Вид-во НУ «ЛП»,2002.- 315 с.
Published
2017-12-05
How to Cite
Chobitok, V. (2017). Forming the system estimation innovative-investment activity industrial enterprises. Social Economics, 53(1), 135-139. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2017-53-20
Section
SYSTEMS AND MECHANISMS FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF SOCIAL ECONOMICS