Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення

  • Olha R. Kryvytska Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна https://orcid.org/0000-0002-0844-3362
Ключові слова: потреби, заробітна плата, середньомісячна пенсія, індекс соціального розвитку, індекс кейтца, страхування життя.

Анотація

В статті проаналізовано основні показники рівня життя населення. З’ясовано позиціонування України в світі на основі індексу соціального розвитку. На основі аналізу стану та темпів росту мінімальної заробітної плати, середньомісячної заробітної плати та середньомісячної пенсії доведено неспроможність держави забезпечити необхідний рівень життя населення. На основі аналізу індексу Кейтца, визначено невідповідність рівня заробітної плати в Україні європейським та міжнародним нормам. Аргументовано необхідність самостійно формувати громадянами фінансові ресурси, які в майбутньому гарантуватимуть їм належний рівень життя через можливість задовольняти потреби вищого рівня згідно з ієрархією потреб Маслоу. Наведено аргументи доцільності застосування страхування життя для формування ресурсів самозабезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Michael E Porter, Scott Stern, Michael Green. Social progress index 2016 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/research/social-progress-index-2016.html.
Фактори та система показників, які визначають рівень життя населення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://studme.com.ua/131401126299/ekonomika/faktory_sistema_pokazateley_opredelyayuschih_uroven_zhizni_nasel eniya.htm.
Ігнатова О. М. Статистична оцінка доходів населення в Україні / О. М. Ігнатова, Т. В. Стародубцева, М. В. Тарасенко // Ефективна економіка [Електрон. ресурс]. – 2013. – №3 – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1859.
David Edward Card, Alan B. Krueger. Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage. – Princeton University Press, 1995. – 422 р.
Крупа В. Р. Удосконалення теоретико-методологічних підходів до встановлення державних соціальних стандартів в Україні / В. Р. Крупа // Ефективна економіка [Електрон. ресурс]. – 2013. – №12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2621. Рівень соціального захисту населення погіршується, НБУ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.media/politics/241171/.
НБУ відзначає передумови до зростання соцстандартів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/1353914nbu_vidznachae__peredumovi_do_zrostannya_sotsstandartiv_1728618.html.
Минимальная зарплата (Украина) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/salary/.
Офіційний сайт Державної служби статистики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Теорія ієрархії потреб Маслоу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://medbib.in.ua/teoriya-irarhiji-potreb.html.
Залєтов О. М. Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах / О.М. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – №126. – С. 8-11.
Фурман В. М. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах / В.М. Фурман // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. – 2005. – №8. – С. 145153.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ