Ризики розвитку житлово-комунальної інфраструктури та їх вплив на економічну безпеку

  • Nataliia V. Buhaichuk Національний інститут стратегічних досліджень, вул. Пирогова, 7-а, Київ, 01030, Україна
Ключові слова: житлово-комунальна інфраструктура, соціальна інфраструктура, економічна безпека, якість життя населення.

Анотація

У статті розглядається сутність житлово-комунальної інфраструктури в системі соціальної інфраструктури. Визначено структурні складові житлово комунальної інфраструктури: житловий фонд, санітарно-технічні підприємства, служби інженерних мереж та споруд, енергетична інфраструктура, інфраструктура зовнішнього благоустрою, підприємства побутового обслуговування, служби обрядових та спеціальних послуг. Обґрунтовано значення житлово-комунальної інфраструктури у суспільному розвитку та зазначено, що саме розвиток та ефективне функціонування житлово-комунальної інфраструктури зумовлює забезпечення комфортних умов для проживання населення та задоволення їх первинних потреб. Досліджено стан розвитку житлово-комунальної інфраструктури та виявлено основні проблеми її розвитку, а саме: неефективна політика управліннz соціальною сферою, низька якість послуг, застарілість технологій, низька енергоефективність та зношеність матеріально-технічної бази, невідповідність якості житлово-комунальних послуг європейським стандартам, високий рівень монополізації послуг, порушення порядку прийняття в експлуатацію будинків, низькі показники забезпеченості населення житловою площею, обладнаною водопостачанням та водовідведенням тощо. Обґрунтовано вплив розвитку житлово-комунальної інфраструктури на забезпечення економічної безпеки держави через задоволення потреби людини у якісному житлі. Визначено пріоритетні завдання політики забезпечення збалансованого економічного розвитку, через забезпечення належного функціонування житлово- комунальної інфраструктури, а саме: технічне переоснащення інфраструктурних потужностей, модернізація технології, удосконалення організації управління житлово-комунальною інфраструктурою, розвиток конкуренції житлово комунальних послуг, вдосконалення нормативно-правової бази тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку : монографія / В. І. Куценко; під наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАН України Б.М. Данилишина. НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Наукова думка, 2010. – 736 с.
Царук І.М. Економічні передумови формування соціальної сфери регіону в умовах ринкових трансформацій : атoрeф. дис. на здобуття наук. ступення канд. eкoн. наук / І.М. Царук. – Київ, 2010. – 21 с.
Social infrastructure: glossary [Electronic resource]: Future Communities. – Access mode : http://www.futurecommunities.net/glossary/term/26.
What is Social Infrastructure? [Electronic resource] : New Zealand Social Infrastructure Fund. – Access mode: http://www.nzsif.co.nz/Social-Infrastructure/What-is-Social-Infrastructure/.
Мамонов К.А. Стан та особливості функціонування житлово комунального комплексу України / К.А. Мамонов, О.О. Конопліна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2013. – № 2. – С. 29-39.
Державна служба статистики України : статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Прийняття в експлуатацію житла у 2016 році // Експрес-випуск. Державна служба статистики України, 2017.
Житловий фонд України потерпає від надмірної експлуатації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unt.ua/ekonomika/realty/14045-zhitlovij-fond-ukrajini-poterpae-vid-nadmirnojiekspluatatsiji.
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у березні 2017 року // Експрес-випуск. Державна служба статистики України, 2017.
Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2015/Glava_1.pdf.
Стасюк В.М. Комунальна інфраструктура: техногенна безпека в нових умовах господарювання / В.М. Стасюк // Економіка та суспільство. – 2017. – Випуск №7. – С. 497-501.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2016-rik/.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ