РОЛЬ І МІСЦЕ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Victoria S. Shevchenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: імідж, імідж організації, корпоративний імідж, самоімідж, паблік рілейшнз

Анотація

У статті розглянуті основні питання, що стосуються проблеми формування іміджу керівника. Підкреслене зростаюче значення проблеми формування іміджу в житті суспільства і окремої людини. Розглянуто фактори, що впливають на формування уявлення людини про самому себе. Визначено, що привабливий імідж керівника невіддільний від знання ділового етикету та впевненого володіння відповідними навичками. Керівник, який має намір працювати в іншій країні, зобов’язаний враховувати там склалися традиції, щоб здійснювана діяльність мала успіх. Підкреслено зростаюче значення проблеми формування іміджу в житті суспільства і окремої людини. Розглянуто фактори, що впливають на формування «самоіміджу» або «самопрезентації». Детально розглянуто складові частини іміджу людини. Висвітлено питання вибору методів формування іміджу керівника. Підкреслено значення етапу визначення мети, адекватної самооцінки і аналізу оцінки. Визначено функції, які виконує імідж керівника в процесі управління організацією. Виділено умови, що впливають на формування і вдосконалення іміджу керівника. Розкрито необхідність вдосконалення технології формування іміджу керівника, механізм його формування та етапи організації роботи над створенням іміджу менеджера. Наведено рекомендації, що дозволяють керівнику налагодити стосунки з підлеглими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Браун Л. Имидж – путь к успеху / Л. Браун. – СПб, 1996. – 98 с.
Поченцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Поченцов. – Киев, 2000. – 768 с.
Поченцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. 2-е изд. испр. и доп. / Г. Г. Поченцов. – Киев, 1999. – 256 с.
Поченцов Г .Г. Паблик рилейшнз / Г. Г. Поченцов. – Киев, 1996 – 424 с.
Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер. Или о том, как создать свой имидж / А. Ю. Панасюк – М., 1998. – 239 с.
Мясищев В. Н. Пихология отношений / Под редакцией А. А. Бодалева – Воронеж, 1995. – 357 с.
Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент / А. Б. Зверинцев. – СПб, 1997. – 286 с.
Блэк С. Павлик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. – М., 1990. – 337 с.
Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования вашого имиджа / П. Берд. – Минск. – 187 с.
Поченцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Поченцов – Киев, 2000. – 624 с.
Sampson E. Creative Business Presentations: Inventive Ideas for Making an Instant Impact.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ