ПРИРОДА СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОРУПЦІЇ

  • Anna S. Turlakova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: корупція, інклюзивні економічні інститути, екстрактивні економічні інститути, економічна рента, олігархія, політична влада, бюрократія, тіньова економіка, тіньова влада, парадержава, хабар

Анотація

У статті розкрито теоретичні основи явища корупції, сутність поняття, соціально-економічна природа сучасної корупції, розглянуті основні форми прояву корупції в ринковій економіці, проаналізовано найбільш схильні до корупції інститути. Розглянуто феномен рентоорієнтованої поведінки та феномен утворення парадержави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Acemoglu D. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty / D. Acemoglu, J. Robinson. – NewYork. – 2012.
Transparency International [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org/cpi2015.
Андина К.С. Коррупция как институт общества / К.С. Андина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fconf.sfu-
kras.ru%2Fsites%2Fmn2013%2Fthesis%2Fs020%2Fs020-001.pdf&name=s020-001.pdf&lang.
Вечканова Г.Р. Микроэкономика / Г.Р. Вечканова, Г.С. Вечканов. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 208 с.
Тихонченко О.С. Основные тенденции развития теневой экономики в Украине / О.С. Тихонченко, В.А. Кондратьев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Pravo/61822.doc.htm.
ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
Озерська А. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності / А. Озерська // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 1. – С. 32-36.
Мазур І.І. Детінізаціяекономіки в контекстіглобалізації / І.І. Мазур // Вісник КНУ ім. Шевченка. Економіка. – 2009. – № 73. – С. 30-32.
Варналій З.С. Детінізація економіки як чинник забезпечення фінансової безпеки держави / З.С. Варналій // Вісник КНУ ім. Шевченка. Економіка. – 2006. – № 69. – С. 29-32.
Административно-правовые проблемы предупреждения коррупционной и организованной преступности// Государство и право, – 2002. – №1.
Мирзоев С. Институциональная коррупция. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosbook.ru/node/26376/.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ