ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ЕКОНОМІЦІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Anna M. Monokhonova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Ключові слова: транспортно-логістичний комплекс, транспортно-логістична система, транспортна інфраструктура

Анотація

У статті висвітлюються передумови та основні перспективи створення транспортно-логістичного комплексу в економіці Харківського регіону. Розглянуто переваги кластерних стратегій для організації транспортно-логістичної системи та фактори, що сприяють її розвитку. Сформольовані завдання, що потрібно вирішити для створення регіонального транспортно-логістичного комплексу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Пріоритетні реформи – прогрес виконання задач на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/skorkardy.
2. Индекс политики в сфере МСП : страны восточного партнерства 2012 год[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufpp.gov.ua/content/PDF/stranu_vostochnogo_partnersta_2012_ru.pdf.
3. Мартенс А. Будівництво доріг – шанс України подолати кризу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aspen.org.ua/uk/golovna/blog/item/283-budivnytstvo-dorih-shans-ukrainy-podolatykryzu-a-prezydenu-poroshenko-zalyshytysia-v-istorii.
4. Wingard C. American Manufacturing: Not a New Dawn, But a Welcome Advance / C. Wingard, M. Connerty. – Dec 17, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.industryweek.com/competitiveness/american-manufacturing-not-new-dawnwelcomeadvance.
5. Хрошилова І.О. Розвиток транспортної системи Харківського регіону : стратегічний аспект / І.О. Хроштлова //Вісник східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2015. – № 2(219). – С. 168-171.
6. Харазішвілі Ю.М. Стан, втрати та стратегічні орієнтири інфраструктурного розвитку східних промислових регіонів / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2015.
– № 3 (41). – С. 27-42.
7. Козлов В.С. Діагностика та оцінка сегментів транспортного потенціалу регіону / В.С. Козлов // Економіка розвитку. – 2013. – №4. – С. 27-32.
8. Сотниченко Л.Л. Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України / Л.Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 19-24.
9. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Otsinka-sotsialnoekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-2015-r.-prezentatsiyni-materiali.pdf.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ