ОЦІНКА І АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЗАЛІЗНИЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  • Maryna O. Eryomina Український державний університет залізничного транспорту, пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна
Ключові слова: залізничні вантажні перевезення, ціноутворення на залізничному транспорті, тариф на вантажоперевезення, собівартість вантажних перевезень

Анотація

У статті проведено аналіз системи ціноутворення на залізничному транспорті у країнах ЄС, а також підняті питання необхідності коректування тарифів із урахуванням факторів, що впливають на формування ціни на вантажоперевезення в Україні. На основі проведених досліджень запропоновано перелік факторів, що дозволяє зробити ціну на перевезення еластичною, тим самим залучити клієнтів до залізничних перевезень, що дозволить збільшити вантажообіг і призведе до зниження витрат.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Галабурда В.Г. Оценка продукции транспорта в условиях реформирования / В.Г. Галабурда // Железнодорожный транспорт. – 2003. – №1. – С. 60-63.
2. Дергоусова А.О. Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України / А.О. Дергоусова // Ефективна економіка. – 2013. – № 2.
3. Дикань В.Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств / В.Л.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – №46. – С. 136-142
4. Зайцева І.Ю. Стратегія розвитку залізничного транспорту України / І.Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 302-304.
5. Коковіхіна О.О. Системний підхід до управління витратами підприємства промислового залізничного транспорту / О.О. Коковіхіна, І.І. Іванова // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. Науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. − № 41. − С. 240-243.
6. Кулаев Ю.Ф. Методы расчета себестоимости перевозок в грузовых поездах разной категории / Ю.Ф. Кулаев // Залізничний транспорт України. – 2011. – №2 11. –С. 20-22.
7. Теория и практика управления эксплуатационными затратами железнодорожного транспорта : монографія / под ред. Лапидуса Б.М. – Москва : МЦФЭР, 2002. – 253 с.
8. Колесникова Н.М. Адаптивно-гармонізаційний механізм ціноутворення на залізничному транспорті : формування, функціонування та розвиток : монографія / Н.М. Колесникова. – К. :
КУЕТТ, 2006. – 564 с.
9. Тройникова Е.Н. Затраты на безопасность в структуре себестоимости перевозок / Е.Н. Тройникова // Залізничний транспорт України. – 2012. – №1. –С. 56-57.
10. Башко В. Железнодорожные перевозки: тарифные недореформы по-украински / В. Башко // Зеркало недели. Украина. – 2016. – №7.
11. Ломинога И.В. Обоснование затрат для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте / И.В. Ломинога // Залізничний транспорт України.– 2012. – №2. –С. 18-19.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ