ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Мар’яна Швайко
Ключові слова: грошово-кредитна політика, грошова маса, інфляція, норма обов’язкового резервування, облікова ставка

Анотація

В статті досліджено особливості грошово – кредитної політики України в сучасних умовах, проаналізовано її основні інструменти. Сформульовані основні проблеми грошово – кредитної політики та шляхи її оптимізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. №679-ХІV// Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
2. Про затвердження Положення про основи процентної політики Національного банку України : Постанова НБУ від 21.04.2016 №277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
3. Про основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки : Постанова Правління НБУ від 18.08.2015 року №541[Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/v0541500-15.
4. Грошово-кредитна та фінансова статистика НБУ // Офіційний сайт Національного банку України (квітень 2016 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
5. Запаранюк Т.В. Теоретичні засади визначення сутності грошово-кредитної політики у системі монетарного регулювання економіки / Т.В. Запарнюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 12. – С. 36-43.
6. Золотовалютні резерви зросли майже на 520 мільнонів //Економічна правда [Електронний ресурс].– Режим доступу:www.epravda.com.ua/news/2016/05/6/591938/.
7. Інфляційний звіт НБУ квітень 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id.
8. Стефюк Т.Д. Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі / Т.Д. Стефюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2011/Economics/1_79165. doc.htm.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ