РОЛЬ IT-СЕКТОРА УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Iryna A. Ternova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8173-2689
Ключові слова: інформаційні технології, іт-сектор, іт-ринок, it-послуга, іт-аутсорсинг, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі ІТ-сектора у розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах нових геополітичних зрушень України. Досліджено основні процеси та тенденції функціонування українського ІТ-ринку. Встановлено, що сектор ІT-послуг (зокрема, ІT-аутсорсинг) залишатиметься основним чинником позитивних змін у найближчій перспективі та дозволить нарощувати обсяги надання послуг як для внутрішніх потреб, так і для високотехнологічного експорту. Виявлено основні проблеми функціонування ІТ-сектору та запропоновано напрямки їх вирішення в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Яремчук Р.Є. Основні переваги та загрози для комплексного розвитку ІТ- сектора України від реалізації Угоди про асоціацію з ЄС / Р.Є. Яремчук, О.Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 5. – С. 68-72.
2. Кулеш C. IDC Украина оценила падение IT-рынка / C. Кулеш // ITC.UA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itc.ua/news/idc-ukraina-otsenia-padenie-ryinka-na-45-v-2014-godu-neozhidaet-rosta-v-2015-m/.
3. Мешко Н.П. Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України / Н.П. Мешко, М.К. Костюченко // Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Серiя: Менеджмент iнновацiй. – Дніпропетровськ : ДНУ iменi Олеся Гончара, Випуск 4, 2015 – С. 71-77.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/str_eip_kv/str_eip_kv_u/str_eip2015_u.htm.
5. Звітпророботу Національної комісії, щоздійснює державне регулюванняу сфері зв’язкутаінформатизації за 2015 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2015.pdf.
6. Матерiали офiцiйного сайту компанiї «Gartner» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gartner.com/technology/home.jsp.
7. Розвиток IT-бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://digitalua.org/page/razvitie-it-biznesa-v-ukraine.
8. DOU: Спільнота програмістів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/.
9. Офіційний сайт міжнародного інституту аутсорсингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://outsourcing.com/.
10. Пріоритетні напрямки на шляху розвитку IT індустрії України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://it-kharkiv.com/ prioritetni-napryamki-na-shlyaxu-rozvitku-it-industriї-ukraї.
11. Щодо потенціалу та перспектив розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1301/.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ