ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

  • Anton V. Kvitka Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5730-1352
  • Olena A. Sydorenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: державна молодіжна політика, ринок праці, безробіття молоді, якість освіти, цільові соціальні програми

Анотація

Стаття спрямована на вивчення проблем молодіжної політики зайнятості в Україні. Крім того, метою даної статті є визначення заходів щодо поліпшення стану на ринку праці серед молоді.
Статистичні дані для цього дослідження були зібрані в інтернет-джерелах, таких як сайт Державної служби статистики, Державної служби зайнятості, сайт Міжнародної Організації Праці, сайт Світового Банку. Дані про закони, стратегії, постанови були взяті з офіційного веб-порталу Верховної Ради України.
У статті викладені основні проблеми молодіжної політики в Україні, проаналізована ситуація на ринку праці кваліфікованої молоді, причини безробіття кваліфікованої молоді. Розкрито проблему неякісної освіти в Україні. Проаналізована правова, законодавча база молодіжної політики зайнятості. Розглянуто державні заходи щодо молодіжної політики зайнятості.
Запропоновано додаткові заходи щодо поліпшення стану молоді на ринку праці, зменшення молодіжного безробіття. Дослідження показало, що проблеми в сфері молодіжної політики існують, і потребують вирішення. Подальші дослідження необхідні для якнайшвидшого виправлення ситуації на ринку праці молоді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
2. «Основні тенденції на ринку праці» : доповідь державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350794.
3. Eastern Partnership Youth Policy Analytic Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eapyouth.eu/sites/default/files/documents/behrus.pdf.
4. Статистичні дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
5. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=3054.
6. Декларація від 15.12.1992р. № 2859-XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2859-12.
7. Державна цільова соціальна програма «Молодь України на 2009-2015 роки» постанову №41 від 28 січня 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/41-2009- % D0% BF / page.
8. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14.
9. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2558-14/ed20060614.
10. Закон України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
11. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80.
12. Закон України «Про об'єднання громадян» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
13. Закон України «Про професійний розвиток працівників» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17.
14. «Кодекс України про працю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
15. Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5499-17.
16. Постанови «Про затвердження Державної цільової соціальної програми« Молодь України »на 2016- 2020 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/en/material/20181.
17. Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/532/2013.
18. Labour market transitions of young women and men in Ukraine, 2014 [Electronic resource]. – Accessed mode: http://eapyouth.eu/sites/default/files/documents/wcms_242916.pdf.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ