РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Mylytsia V. Volkova Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
  • Viktoriia S. Shevchenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: соціальне підприємництво, реформування, соціальні послуги, рівень життя населення

Анотація

У статті дається визначення соціального підприємництва, яке розглядається як найважливіший ресурс у підвищенні якості життя населення та фактор розвитку громадянського суспільства. Визначено, що ключем до успіху концепції соціального підприємництва в Україні є вироблення національної стратегії розвитку соціального підприємництва, яка дозволила б скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін – підприємців, громадських організацій, донорських структур та держави. Потрібна чітка і скоординована робота тих, хто в цей процес вже залучений, а також фінансування окремих проектів, які дозволять вирішувати проблему системно. Розглянуті теоретичні підходи до розуміння сутності соціального підприємництва та практичні аспекти даного феномену. Доведено, що в умовах ринкової трансформації економіки України розвиток підприємництва є основою економічного та соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Дана оцінка соціального підприємництва в умовах розвитку ринкової економіки України. Практична значущість наукової роботи полягає в актуалізації пошуку форм і методів використання соціального підприємництва у визначенні організаційних і технологічних перспектив поширення соціального підприємництва в Україні. Відзначено, що позитивні зрушення в економічному розвитку України – розвиток некомерційного сектора, розширення практики соціальної відповідальності в українському бізнесі, його схильність швидко переймати міжнародний досвід – є хорошими передумовами для розвитку соціального підприємництва. Це, в свою чергу, є серйозним кроком на шляху вирішення соціальних проблем України шляхом об'єднання ресурсів основних секторів суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Берестова Л.И. Предпринимательство в социальной сфере / Л. И. Берестова. // Социология власти – 2006. – №2. – С. 73-83.
2. Боброва Е.Б. Социальная ответственность бизнеса / Е.Б. Боброва // Социология. – 2008. – №2.– С. 34-42.
3. Акімова І. Бути чи не бути бізнесмену відповідальним перед суспільством / І. Акімова, О. Осикіна // Дзеркало тижня. – 2006. – №9. – С. 115-126.
4. Drayton W. The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business. / W.Drayton // California Management Review – 2002. – №44(3). – Р. 120-132.
5. Mair J. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. / J.Mair, I.Marty. // Journal of World Business. – 2006. – № 41. – Р. 36-44.
6. Плахова Е.Н. Социальное предпринимательство, как фактор развития гражданского общества в Украине / Е.Н. Плахова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць. – ДонДУ. Том Х Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУ, 2009. – С.55-62.
7. Drucker P.F. Managing the non-profit organization: Principles and practices. / P.F. Druker. – New York: Harper Business. – 1990. – Р. 215-220.
8. Hamilton R.Т. The entrepreneur in theory and practice. / R.T. Hamilton, D.A. Harper. // Journal of Economic Studies. – 1994. – Vol. 21.– №6. – Р. 3-18.
9. Фельдман А. Законопроект «О социальных предприятиях»// Официальный сайт Верховной Рады Украины (2013). – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.
10. Johnson S. Social entrepreneurship literature review. Social Entrepreneurs / S.Johnson // Network, 2002. – Режим доступу : http://www.sen.org.au/resources/papers/1044853770_18331.html.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ