ГОСПОДАРСЬКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС В КОНТЕКСТІ УТВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

  • Sergiy V. Berenda Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
  • Illia I. Zeltser Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Ключові слова: зовнішня торгівля України, ЄС, індекс грубеля-ллойда, міжнародна кооперація, господарська інтеграція, ланцюги доданої вартості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню господарської інтеграції України з країнами Європейського Союзу та потенціалу формування ланцюгів доданої вартості. У статті також представлено аналіз тристоронньої зовнішньої торгівлі України, країн ЄС та РФ; визначені основні складові її компонентної структури. Для аналізу зовнішньоторговельних відносин був використаний матричний метод, торговельні потоки були проаналізовані на основі поділу на внутрішньогалузеву (Intra-Industry Trade) та міжгалузеву торгівлю (Inter-Industry Trade). За допомогою індексу Грубеля-Ллойда визначено рівень господарської інтеграції, а відповідно і якість господарської інтеграції з точки зору теоретичних засад та практики міжнародної торгівлі. Виявлено, що участь українських підприємств у європейських ланцюгах доданої вартості залишається низькою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Державна служба статистикиУкраїни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Загл. з екрану.
2. Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade. – Загл. з екрану.
3. Московін В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли / В.М. Московін, Н.І. Колеснікова. // Актуальні проблеми Економіки. – 2007. – №69. – С. 26-30.
4. Хансен Дж. Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд / Гальчинський А., Канівська В., Роговий В., Шумило І. //Світовий банк. – 1999. – 191 с.
5. Tradestatisticsforinternationalbusinessdevelopment [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.trademap.org/. – Загл з екрану.
6. Brakman S. An introduction to geographical economics / Steven Brakman, Harry Garretsen and Charles van Marrewijk. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.– 350 p.
7. Hamilton, Clive, Paul Kniest (1991). Trade Liberalization, Structural Adjustment and Intra-Industry Trade : A Note. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 127, pp. 356-367.
8. Зовнішня торгівля України : статистичний збірник. – 2014. – С. 36-43.
9. Беренда С.В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія / С.В. Беренда. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 168 с.
10. Приходько І. Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС / І. Приходько. // Вісник Львівського університету. – 2012. – №31. – С. 231-237.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ