ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Tatyana V. Petrushenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна
Ключові слова: фінансова стійкість, фінансові ресурси, грошові потоки, розвиток.

Анотація

У статті розглянуто найбільш складні і відповідальні елементи зміцнення фінансової стійкості підприємства – фінансових ресурсів, при яких підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Киров А.В. Финансовая безопасность как условие финансовой устойчивости фирмы / А.В. Киров // Финансовый вестник : финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2010. − № 6.
2. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
3. Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г.О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − №10. − С.276-279.
4. Фінансовий аналіз онлайн [Електоронний ресурс]. – Режим доступу : http://fin-admin.com/.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ