АНАЛІЗ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Oleg V. Yakimenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: інноваційне забезпечення, аналіз, будівельні підприємства, регіон.

Анотація

У статті проведено аналіз рівня інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України на основі використання індексного методу. Запропоновано використання методичного підходу до оцінки інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України, який враховує рівень ринкової, технологічної та ресурсної складових. Зроблено висновок, що джерелом зростання економіки і підвищенням її конкурентних можливостей має стати інноваційна діяльність і формування на її основі нової технологічної бази виробництва. Основну увагу необхідно зосередити на пошуку таких структурних чинників, які б мали інноваційне походження і забезпечували позитивний вектор структурних змін, створюючи потенціал економічного розвитку через зростання продуктивності системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах : теорія і практика / О.І. Амоша, І.П. Булієв, Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 3-9.
2. Белоусова О.М. Сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации: монография / О.М. Белоусова, А.Б. Шаповал, Д.В. Грибанов. – М. : Издательский дом Академии Естествознания, 2011. – 196 с.
3. Біловодська О.А. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія /. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.
4. Биконя С.Ф. Інституціональні аспекти теорії інноваційного розвитку / С.Ф. Биконя // Вісник КНУДТ. – 2003. – № 3. – С. 101-106.
5. Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні / В.О. Касьяненко // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. – № 4 – С.200-204.
6. Лапко О.О. Науково-технічний потенціал та його розвиток / О.О. Лапко, В.П. Александрова. – К., 2003. – 421 с.
7. Панас В.Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства : теоретичний аспект / В.Я. Панас, С.М. Ткач // Регіональна економіка : наук.-практ. журнал. – 2013. – № 1. – С. 69-75.
8. Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Симонова М.Д. Система показателей глобализации торговли развитых стран : методология анализа / М.Д. Симонова. – М. : Университет, 2010. – 308 с.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ