АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КАНАЛІВ ЗБУТУ СВІЖИХ ОВОЧІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • Yuliia Yu. Chernenko Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в «Докучаєвське – 2», Харківська область, Харківський район, 62483, Україна
Ключові слова: , ринок, канали збуту, овочі відкритого ґрунту, виробники овочів, оптовий ринок.

Анотація

Стаття містить дослідження в зміни структури реалізації овочів відкритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами за 2005-2014 рр. Автором проведено аналіз основних існуючих каналів збуту, їх сильні і слабкі сторони. Наведені рекомендації щодо організації збуту. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер : пер. с англ. – М. : «Ростинтэр», 1996. – 704 с.
2. Сільське господарство України 2014 : [стат. зб.] / за ред. О.М. Прокопенко. – К., 2015. – 379 с.
3. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції : Закон України № 1561-VI від 25.06.2009 / Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст. 755.
4. Стрижеус А «Роман Федишин : Вырастить продукцию — очень важно, но также важно выгодно ее продать» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://latifundist.com/interview.
5. Про здійснення державних закупівель : Закон України в редакції від 30.09.2015 №1197-VII (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1197-18.
6. Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції : Закон України від 15.09.2015 №679-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – №46. – Ст. 414.
7. Грицак Н. Збут для дрібних – справа потопаючих / Н. Грицак // Агробізнес сьогодні. – 2014. – №5(276) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua.
8. Кучеренко Т. Ринок овочів і баштанних культур в Україні : поточна кон’юнктура і прогноз / Т. Кучеренко // Пропозиція. – 2009. – №1. – С. 52-56.
9. Красноруцький О. Функціонування маркетингової інфраструктури внутрішніх ринківпродовольства і сільськогосподарської продукції / О. Красноруцький // Зб.наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 31-35.
10. Скупський Р.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних підприємствах : монографія / Р.М. Скупський. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 442 с.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ