ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

  • Borys Ya. Pugach Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Ключові слова: наукове пізнання, вимірне і невимірне, точність знання, фізично вимірні величини, філософські імперативи.

Анотація

На основі закономірностей розвитку науки розкрита характеристика сучасного наукового пізнання – рух до повного, глибокого, істинного, достовірного, адекватного знання. Виявлена сутність філософського імперативу, основна вимога якого полягає в тому, що фундаментальні фізичні параметри мають бути вимірними. Встановлено, що концепти вимірне і невимірне, спостережуване і неспостережуване, теоретичне та експериментальне – найважливіші елементи даної вимоги. Визначена роль математики у формуванні точного знання; розкриті такі його чинники: підвищення точності знання та пізнавальних засобів дослідження, вираження результатів пізнання в термінах фізично вимірних величин. Обґрунтовані основні властивості точності знання і виявлені фактори його зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Большой энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1991. – Т. 2. – 768 с.
2. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое / В. Гейзенберг. – М. : Наука, 1989. – 400 с.
3. Герц Г. Исследования по распространению электрической силы / Г. Герц // Радио. Выпуск 1. Из предыстории радио. Сборник оригинальных статей и материалов. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 112-130.
4. Герц Г. О весьма быстрых электрических колебаниях / Г. Герц // Радио. Выпуск 1. Из предыстории радио. Сборник оригинальных статей и материалов. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 131-148.
5. Герц Г. О лучах электрической силы / Г. Герц // Радио. Выпуск 1. Из предыстории радио. Сборник оригинальных статей и материалов. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 183-192.
6. Герц Г. О соотношениях между светом и электричеством / Г. Герц // Радио. Выпуск 1. Из предыстории радио. Сборник оригинальных статей и материалов. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 193-204.
7. Герц Г. Об электродинамических волнах в воздухе и их отражении / Г. Герц // Радио. Выпуск 1. Из предыстории радио. Сборник оригинальных статей и материалов. — М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – С. 156-165.
8. Гете И.В. Избранные философские произведения / И.В. Гете. – М. : Наука, 1964. – 519 с.
9. Зоммерфельд А. Пути познания в физике / А. Зоммерфельд. – М. : Наука, 1973. – 319 с.
10. Карцев В.П. Приключения великих уравнений / В.П. Карцев. – М. : Знание, 1970. – 320 с.
11. Лазарев П.П. Очерки истории русской науки / П.П. Лазарев. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 251 с.
12. Лебедев П.Н. Опытное исследование давления света на газы / П.Н. Лебедев // Лебедев П.Н. Собрание сочинений. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 299-321.
13. Лебедев П.Н. Опытное исследование светового давления / П.Н. Лебедев // Собрание сочинений. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 187-210.
14. Максвелл Дж. К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2 т. / Дж. К. Максвелл. – М. : Наука, 1989. – Т. 1. – 416 с.
15. Максвелл Дж. К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2 т. / Дж. К. Максвелл. – М. : Наука, 1989. – Т. 2. – 437 с.
16. Максвелл Дж. К. Фарадей // Максвелл Дж. К. Статьи и речи. – М. : Наука, 1968. – 424 с.
17. Попович М.В. Связь понимания и доказательства как проблема философии науки / М.В. Попович // Доказательство и понимание. – К. : Наукова думка, 1986.
18. Пугач Б.Я. Динамика научного познания : в 2 т. / Пугач Б.Я., Пугач Н.Б.— Харьков. : Глобус, 2013. – Т. 1. – 640 с.
19. Пугач Б.Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки / Б.Я. Пугач. — Харьков : Факт, 2004. – 536 с.
20. Роберт Орос Ди Бартини — советский авиаконструктор, физик-теоретик, философ. Статьи по физике и философии [сост. А. Н. Маслов]. – М. : Самообразование, 2009. – 224 с.
21. Фаддеев Л.Д. Математический взгляд на эволюцию физики / Л.Д. Фаддеев // Природа. – 1989. – № 5. – С. 11-16.
22. Эйнштейн А. Автобиографические заметки / А. Эйнштейн // Эйнштейн А. Собрание научных трудов : в 4 т. – М. : Наука, 1967. – Т. 4. – C. 259-293.
23. Эйнштейн А. Всеобщий язык науки / А. Энштейн // Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. – М. : Наука, 1967. – Т. 4. – C. 245-247.
24. Эйнштейн А. Вступительная речь / А. Эйнштейн // Эйнштейн А. Собрание научных трудов : в 4 т. – М. : Наука, 1967. – Т. 4. – С. 14-16.
25. Эйнштейн А. Физика и реальность / А. Эйнштейн // Эйнштейн А. Собрание научных трудов : в 4-х т. – М. : Наука, 1967. – Т. 4. – С. 200–227.
26. Эйнштейн А. Эволюция физики / Эйнштейн А., Инфельд Л. // Эйнштейн А. Собрание трудов : в 4 т. – М.: Наука, 1967. – Т. 4. – С. 357–543.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ