СТРУКТУРНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Oleksii O. Navrotskii Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Oleksandra O. Andrievska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: експорт, зовнішня торгівля, експортний потенціал, валова додана вартість, світовий ринок, використання експортного потенціалу.

Анотація

У статті розглянуто структурні особливості експорту регіонів України; визначено можливості та шляхи підвищення використання експортного потенціалу країни; проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність регіонів за основними видами діяльності за останнє десятиріччя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. World Trade Report. World Trade Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wto.org.
2. Мазаракі А. Тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі / А. Мазаракі, Т. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2011.
3. Філіпенко А. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України / А. Філіпенко, О. Шнирков // Економіка України. – 2002. – №1.
4. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2010. – 469 с.
5. Борисенко О. Сутність зовнішьоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства / О. Борисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – №1.
6. Авер’янов В.Б. Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 / В.Б. Авер’янов, Б.М. Ажнюк, Т.П. Богдан ; за ред. В.М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
7. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.
8. The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org.
9. Baker Tilly International «Grain from Ukraine» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bakertillyinternational.com.
10. Про призупинення Російською Федерацією дії угоди про зону вільної торгівлі по відношенню до України : Наказ Президента РФ № 628 від 16.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.gov.ru.
11. Sales Capital «Developing Export Sales» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://salescapital.ch.
12. The European Unio’s Neighbourhood Programme «Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries. Ukraine» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org.
13. UK Trade & Investment «Corporate report. 2020 ExportDrive» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government.
14. The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org.
15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ