ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІОННО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕГІОНІАХ

  • Єлизавета Луганська
Ключові слова: інноваційно-промисловий комплекс, регіон, підприємство, промисловість.

Анотація

Стаття присвячена проблемам інфраструктурного забезпечення формування та функціонування інноваційно-промислових комплексів у регіонах України. У роботі представлені основні елементи інноваційної інфраструктури, які включають технопарки, венчурні фонди, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні центри, центри колективного користування, ліцензійні центри та ін. Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку економіки України необхідне інфраструктурне забезпечення інноваційно-промислових комплексів регіонів на основі науково-обґрунтованих підходів, яке взагалі сприятиме покращенню стану промисловості у контексті ефективного використання всіх наявних ресурсів та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах : теорія і практика / О.І. Амоша, І.П. Булієв, Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 3-9.
2. Власенко В.В. Управління інноваційною діяльністю підприємства : автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / В.В. Власенко. – Харків, 2009. – 20 с.
3. Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.
4. Ганієва А.Р. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А.Р. Ганієва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5. – С. 45-51.
5. Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. – М. : Изд-во: Вильямс, 2007. – 432 с.
6. Каленская Н.В. Условия формирования инфраструктурных связей в рамках стратегий развития промышленного комплекса / Н.В. Каленская // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. – 2008. – №4(13). – С. 30-32.
7. Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні / В.О. Касьяненко // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – Т.2. – С. 200-204.
8. Панас В.Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / В.Я. Панас, С.М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 69-75.
9. Поліщук Н.В. Державна підтримка активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.justinian.com.ua/article. php?id=302.S.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ