НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Юрій Дзюрах Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-7131-7468
  • Ігор Кулиняк Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-8135-4614
  • Олександр Веселов Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-1171-6026
Ключові слова: пандемія COVID-19, фінансово-економічна безпека, фондовий ринок, рівень безробіття, ВВП, грошово-кредитна політика, фіскальна політика, діджиталізація економіки

Анотація

Фінансово-економічна система України знаходиться на етапі становлення та перетворення у відносно ефективну ринково орієнтовану модель розвитку економіки. Проте, враховуючи фінансові та соціально-економічні кризи останніх років, політичну нестабільність та військові конфлікти на Сході країни, знижується рівень фінансово-економічної безпеки України. Ще од­ним із чинників впливу на рівень фінансово-економічної безпеки України є поширення світо­вої пандемії COVID-19. Актуальність проблематики підтверджує поставлену у статті мету щодо удосконалення теоретичних, науково-методологічних та прикладних положень щодо поси­лення фінансово-економічної безпеки України в умовах поширення світової пандемії COVID-19. Для досягнення визначеної мети авторами у дослідженні розглянуто наслідки впливу пан­демії COVID-19 на світовий фінансово-економічний розвиток, зокрема проведено аналіз клю­чових фінансових і економічних показників у світі, що дозволило виявити волатильність фон­дових індексів та процентних банківських ставок. Також проаналізовано та виявлено основні негативні зміни у рівні безробіття у світі та реального ВВП під впливом пандемії COVID-19. Авторами вивчено світовий досвід у боротьбі з поширенням пандемії COVID-19 та розроблено комплекс заходів щодо підвищення фінансово-економічної безпеки України в умовах пандемії COVID-19. Першочерговим завданням є збереження економічного потенціалу, соціального ка­піталу та створення на їх основі передумов для подальшого економічного зростання. Оскільки у сучасних умовах пандемія COVID-19 є однією з основних проблем управління фінансово-економічною безпекою України, авторами визначено набір термінових кризових заходів, які можуть бути реалізовані у сфері політики НБУ, грошово-кредитної політики, структурної полі­тики уряду та державної фіскальної політики щодо підтримки економічного зростання країни. Наголошено, що органам публічної влади необхідно впроваджувати інновації у фінансовий сектор. Характеризуючи перспективи посилення фінансово-економічної безпеки України в умовах пандемії COVID-19, основний акцент зосереджено на інноваційних напрямах діджи­талізації економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Юрій Дзюрах, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Ігор Кулиняк, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Олександр Веселов, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

студент

Посилання

Laborda, R., & Olmo, J. (2021). Volatility spillover between economic sectors in financial crisis prediction: Evidence spanning the great financial crisis and covid-19 pandemic. Research in International Business and Finance, 57. doi: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101402.

Lutsenko, A. S. (2002). Forecasting the effectiveness of financial policy in the context of exacerbation of the crisis in the economy due to the pandemic COVID-19. Economics and management, 2, 99-112. doi: https://doi.org/10.36919/2312-7812.2.2020.91. (іn Ukrainian)

Vudvud, V. V. (2020). The essence and role of financial security of the state in modern conditions. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 1-2, 30-40. (іn Ukrainian)

Petruk, O. M., & Kostyshyn, Yu. S. (2020). Identification and assessment of threats to the financial security of the state in the field of customs control. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 2, 40-51. doi: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51. (іn Ukrainian)

Tymoshenko, Yu. O. (2014). Financial risks and indicators of financial security of Ukraine. Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences, 7, 293-303. (іn Ukrainian)

Malovanyi, B. Yu. (2019). Conceptual provisions of financial security of regions in the conditions of decentralization. Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences, 1, 421-432. doi: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-421. (іn Ukrainian)

Hudzovata, O. O. (2017). Characteristics of the development of money circulation in Ukraine as a prerequisite for financial security of the state. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 12(1), 87-91. (іn Ukrainian)

Onyshchenko, S. V. (2017). Financial globalization as a factor influencing the budget security of the state. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 12(2), 50-55. (іn Ukrainian)

Tokarskyi, T. B. (2020). The relationship of social threats and economic and financial security of the state. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, 5, 272-281. doi: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-49. (іn Ukrainian)

Myronchuk, V. M., & Panochyshyn, Yu. M. (2017). Assessment of the level of financial security in Ukraine. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 13(2), 31-34. (іn Ukrainian)

Shamileva, L. L., & Khandii, O. O. (2020). Assessment of the impact of the financial and economic crisis and the COVID-19 pandemic on the national labor market. Economic Bulletin of Donbass, 3, 177–182. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-3(61)-177-182. (іn Ukrainian)

Kuzmenko, O., Lieonov, S., & Kashcha, M. (2020). Financial, economic, environmental and social determinants for Ukrainian regions differentiation by the vulnerability level to COVID-19. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 3, 270-282.

Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(30), 17656-17666. doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117.

Hitka, M., Štarchoň, P., Caha, Z., Lorincová, S., & Sedliačiková, M. (2021). The global health pandemic and its impact on the motivation of employees in micro and small enterprises: A case study in the Slovak Republic. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. doi: https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1902365.

Leshchuk, H. V., & Ivasiuk, N. B. (2020). The tax system of Ukraine in a pandemic COVID-19: current realities and forecasts. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 33(1), 87-92. doi: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33-16. (іn Ukrainian)

Suprun, A. A., & Bessinna, O. S. (2020). Activities of the insurance industry in a pandemic COVID-19: problems and opportunities. Economic space, 161, 124-129. doi: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-23. (іn Ukrainian)

Dovbeniuk, D. A. (2020). Provision of partial unemployment assistance during the quarantine period during the COVID-19 coronavirus pandemic as an effective tool for regulating the labor market of the regions. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 46, 65-75. doi: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-46-8. (іn Ukrainian)

Brada, J. C., Gajewski, P., & Kutan, A. M. (2021). Economic resiliency and recovery, lessons from the financial crisis for the COVID-19 pandemic: A regional perspective from central and eastern Europe. International Review of Financial Analysis, 74. doi: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101658.

Bazyliuk, Ya. B. (2020). Economic security of Ukraine in the face of COVID-19. Black Sea Economic Studies, 54, 34-38. doi: https://doi.org/10.32843/bses.54-5. (іn Ukrainian)

Li, S.-K., & Liang, X. (2021). Determinants of the fiscal support of governments in response to the COVID-19 pandemic. Frontiers in Public Health, 8. doi: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.637557.

Zhang, X., Zhang, Y., & Zhu, Y. (2021). Covid‐19 pandemic, sustainability of macroeconomy, and choice of monetary policy targets: A nk‐dsge analysis based on China. Sustainability (Switzerland), 13(6). doi: https://doi.org/10.3390/su13063362.

Abdoul-Azize, H. T., & El Gamil, R. (2021). Social protection as a key tool in crisis management: Learnt lessons from the COVID-19 pandemic. Global Social Welfare, 8(1), 107-116. doi: https://doi.org/10.1007/s40609-020-00190-4.

Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371.

Estrada, M. A. R., Koutronas, E., & Lee, M. (2021). Stagpression: The economic and financial impact of the covid-19 pandemic. Contemporary Economics, 15(1), 19-33. doi: https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.433.

Obrenovic, B., Du, J., Godinic, D., Tsoy, D., Khan, M. A. S., & Jakhongirov, I. (2020). Sustaining enterprise operations and productivity during the COVID-19 pandemic: "enterprise effectiveness and sustainability model". Sustainability (Switzerland), 12(15). doi: https://doi.org/10.3390/su12155981.

Kniazieva, O. (2021). Digital Development of economy and society under influence of COVID-19. Science and Innovation, 17(1), 42-53. doi: https://doi.org/10.15407/scine17.01.042.

Leventsov, V., Gluhov, V., & Leventcov, A. (2020). Investment attractiveness of the telecommunications economic sector during the coronavirus pandemic. In: Galinina O., Andreev S., Balandin S., Koucheryavy Y. (eds). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2020, ruSMART 2020. Lecture Notes in Computer Science, 12526, 585-596. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-65729-1_24.

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Дзюрах, Ю., Кулиняк, І., & Веселов, О. (2021). НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Соціальна економіка, (61), 101-113. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-10
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ