ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ТА ПОДАТКОВА МОРАЛЬ: ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

  • Тетяна Стеценко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл.Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-3836-4785
  • Орест Ніщеретов Йоркський університет, вул. Кіл, 4700, Торонто, ON M3J 1P3, Канада
Ключові слова: податкова культура, податкова мораль, виконання податкового обов’язку, податкова грамотність, ухилення від сплати податку

Анотація

Метою написання статті є оцінка впливу податкової культури та податкової моралі на ви­конання податкового обов’язку в Україні та розробка рекомендацій щодо подальшої транс­формації національної податкової культури. Встановлено, що серед причин збереження роз­міру тіньового сектору економіки в Україні є зосередженість на реформуванні податкової сис­теми, адміністрування податків без врахування податкової культури, що склалася історично. Складові податкової культури мають різний рівень сформованості. Процедурно-технологічна культура на поточний момент часу активно розбудовується. Цьому сприяє цифровізація та електронні сервіси, залученість до міжнародної боротьби з ухилення від сплати податків. Культура поведінки, в першу чергу платників податків, сформувалась стихійно, без скерова­ності процесу органами влади. Враховуючи підтверджену кореляцію між виконанням подат­кового обов’язку та податковою мораллю, в Україні широко розповсюджена девіантна пове­дінка платників податків в значній мірі пояснюється низькою податковою мораллю. Рівень податкової моралі в Україні має тенденцію до зниження та тяжіє до мінімальних, а не середніх значень по вибірці країн World Values Survey. Визначено, що низький рівень податкової моралі в Україні спричинений переважно дією інституційних факторів: недовірою до влади, неста­більністю влади, антидемократичними явищами, корупцією. В Україні для подальшої розбу­дови податкової культури необхідно притримуватись наступних рекомендацій: провести ши­рокомасштабне соціологічне опитування щодо ідентифікації всіх соціально-економічних та ін­ституційних факторів впливу на податкову мораль вітчизняних платників податків, а також щодо виявлення поточної рівня податкової грамотності у населення; активно запроваджувати податкове виховання на всіх рівнях освіти. Подальші дослідження будуть пов’язані з оцінкою рівня податкової грамотності в Україні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Тетяна Стеценко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл.Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Орест Ніщеретов, Йоркський університет, вул. Кіл, 4700, Торонто, ON M3J 1P3, Канада

бакалавр

Посилання

Bani-Mustafa, A., Al Qudah, A., Damrah, S., & Alameen M. (2020). Does culture influence whether a society justifies tax cheating? Journal of Financial Crime, ahead-of-print. doi: https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0031.

Sutrisno, T., & Dularif, M. (2020). National culture as a moderator between social norms, religiosity, and tax evasion: Meta-analysis study. Cogent Business and Management, 7(11). doi: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618.

Hutchinson, R. (2019). Culture versus structure: A critical perspective on the role of culture in tax evasion. Accounting Historians Journal, 46(1), 79-91. doi: https://doi.org/10.2308/aahj-10659.

Cabelkova, I., & Strielkowski, W. (2013). Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach. Society and Economy, 35(4), 513-529. doi: https://doi.org/10.1556/SocEc.2013.0007.

Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. Advances in Taxation, 23, 87-123. doi: https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004.

Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17(2), 67-78. doi: https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002.

Ermasova, N., Haumann, C., & Burke, L. (2021). The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Cases of the USA and Germany. International Journal of Public Administration, 44(2), 115-131. doi: https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672181.

Nerre, B. (2008). Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics. Economic Analysis and Policy, 38(1), 153-167. doi: https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50011-7.

Ashby, J. S., Webley, P., & Haslam, A. S. (2009). The role of occupational taxpaying cultures in taxpaying behaviour and attitudes. Journal of Economic Psychology, 30(2), 216-227. doi: https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.005.

Pazdnikova, N. P., & Pechenegina, T. A. (2017). Formation of public tax culture. International Journal of Economic Research, 14(16), 389-398.

Endovitsky, D. A., & Lomsadze, D. G. (2019). Assessment of the tax culture and the size of the shadow economy in european studies. Space and Culture, India, 7(3), 196-203. doi: https://doi.org/10.20896/saci.v7i3.686.

Kravchenko, O., Yarmolitska, O., Shuliarenko, S., Kolumbet, O., & Kharchuk, O. (2019). Scenario modeling of change of the level of tax culture: The case of Ukraine. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(6). Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/scenario-modeling-of-change-of-the-level-of-tax-culture-the-case-of-ukraine-8769.html.

Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 27(2), 224-246. doi: https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002.

Parwati, N.M.S., Muslimin, Adam, R., Totanan, C., Yamin, N.Y., & Din, M. (2021). The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing. Accounting, 7(6), 1499-1506. doi: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.014.

Bashinsky, I. A. (2014). Tax culture: genesis and stable views on the meaning of the concept. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Public Administration, 1, 7-14. (in Ukrainian)

Sydorovych, O. (2017). The essential characteristics of tax culture: institutional context. RFI Scientific Papers, 1, 144-158. (in Ukrainian)

Lуsak, L. (2015). The institutional aspects of the formation and development of the tax culture in Ukraine. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 16, 136-141. (in Ukrainian)

Zamaslo, O. T., & Boichuk, O. I. (2015). An Analysis of the Current Status of Tax Culture in Ukraine. Business Inform, 11, 351-357. (in Ukrainian)

Tkachyk, F. P., Dmytriv, V. I., & Vlokh, O. R. (2019). Monitoring of the modern status of the tax culture in Ukraine. Economy and customs and legal relations, 11-12, 39-47. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.3594520. (in Ukrainian)

Izmaylov, Ya. O., Osmyatchenko, V. O., & Panura, Iu. V. (2020). The impact of economic consciousness and culture of citizens on the formation of tax culture of the society. Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation, 4, 34-42. doi: https://doi.org/10.33244/2617-5932.4.2020.34-42. (in Ukrainian)

Kucherova, H. (2015). Tax culture as a determinant of modern taxation in Ukraine. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2(2), 53-62. doi: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76051. (in Ukrainian)

Nerré, B. (2001). The concept of tax culture. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, 94, 288-295. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41954732.

Schmölgers, G. (2006). The Psychology of Money and Public Finance. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan. doi: https://doi.org/10.1057/9780230625112.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323-338.

Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? Journal of Public Economics, 48(1), 21-38.

Kirchler E. The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press.

Andrushchenko, V.L., & Tuchak, T.V. (2013). Moral and ethical imperatives of taxes and taxation (western tradition): monograph. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

OECD. (2019). Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax? Paris: OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en.

OECD/FIIAPP. (2015). Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education. Paris: OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/9789264205154-en.

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Стеценко, Т., & Ніщеретов, О. (2021). ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА ТА ПОДАТКОВА МОРАЛЬ: ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ. Соціальна економіка, (61), 83-91. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-08
Розділ
ФІНАНСИ