ПРАКТИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ

  • Валерій Даниленко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0098-5204
Ключові слова: продовольчий ланцюг поставок, логістичний менеджмент, оптимізація процесів, управління підприємствами, ощадливе виробництво, інструменти менеджменту

Анотація

У статті в загальному вигляді подано причини зростання важливості розробки механізмів оптимізації логістичних процесів учасників продовольчого ланцюга поставок, наведені сти­мули до досліджень в даній області, сучасні тенденції розвитку бізнес-середовища. Визначено функціональні межі реалізації компетенцій у галузі логістичного менеджменту підприємств, особливу увагу приділено рамкам реалізації компетенцій виробничої логістики. Також роз­крито принцип взаємодії логістичної системи з виробничою системою підприємства, який ре­алізується в області виробничого планування і поетапного руху предметів праці, супроводжу­ваного додаванням вартості. У результаті згаданої взаємодії розкривається суть механізмів та інструментів менеджменту процесів у галузі закупівельної логістики для досягнення синерге­тичного ефекту від безперервності управлінської діяльності. Таким чином пояснюються при­чини, за якими імплементація інструментів ощадливого виробництва опосередковано призво­дить до оптимізації логістичних процесів. Далі розкривається сутність концепції ощадливого виробництва і наводяться аргументи на адресу комплементарності концепції з інструментами логістичного менеджменту, але з урахуванням відмінностей їх функціональних змістів. В якості предмета даного дослідження використовується метод ощадливого виробництва Кан­бан, тому наступний етап дискусії присвячений аналізу теоретичних положень даної управ­лінської концепції. Також схематично представлений принцип реалізації обговорюваної кон­цепції в практиці виробничої діяльності. Ґрунтуючись на результатах оглядових досліджень щодо успішності практичного застосування системи Канбан, були зроблені висновки щодо можливих позитивних ефектів від застосування системи. Далі, в результаті аналізу форм фі­нансової звітності підприємства-учасника продовольчого ланцюга поставок, були визначені добові залишкові значення запасів за однією зі статей готової продукції, які порівнювалися з добовими розмірами замовлень. Згодом із застосуванням системи Канбан були оптимізовані логістичні процеси за рахунок усунення надлишків виробництва. Нарешті, були підведені під­сумки з узагальненням потенційних переваг, принесених використанням інструментів ощад­ливого виробництва.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валерій Даниленко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Pavlovs'kyj, P. V. (2018). Formuvannia systemy lohistychnykh biznes-protsesiv pererobnoi haluzi. [Formation of a system of logistics business processes in the processing industry] (Ph.D. Thesis), Kramators'k: DDMA. (in Ukrainian)

Zinchuk, T. O., & Hlibko, O. P. (2010). Lohistyka pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: osnovni kontseptsii ta systemy v umovakh rynku [Logistics of food industry enterprises: basic concepts and systems in market conditions]. Visnyk Dniprovs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 2, 128-132. (in Ukrainian)

Hrytsyshyn, A. V. (2020). Oblik i analiz lohistychnoi diial'nosti pidpryiemstv kondyters'koi promyslovosti [Accounting and analysis of logistics activity of confectionery industry enterprises] (Ph.D. Thesis). Ternopil': TNEU. (in Ukrainian)

Brytvienko, A. S. (2016). Lohistychni kontseptsii na pidpryiemstvakh maslozhyrovoi haluzi [Logistics concepts at enterprises of the fat and oil industry]. Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1(33), 43-46. (in Ukrainian)

Popova, Yu. M., & Paniukova, Yu. A. (2014). Lohistychna diial'nist' pidpryiemstva kharchovoi promyslovosti ta ii optymizatsiia [Logistics activity of the food industry enterprise and its optimization]. Finansy, oblik, banky, 1(20), 223-231. (in Ukrainian)

Garcia-Flores, R., De Souza, Filho O. V., & Martins, R. S. (2015). Using logistics models to optimize the food supply chain. Modeling Food Processing Operations. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/278016119-Using_logistic_models_to_optimize_the_food_supply_chain.

Vasyurenko, L., Kuksa, I., & Danylenko, V. (2019). Ordering Logistics Management of Professional Standard Attribution of the Higher Education Specialist. International Journal of Supply and Operations Management, 6(4), 389-394. doi: https://doi.org/10.22034/2019.4.7.

Liu, Y., Lei, H., Zhang, D., & Wu, Z. (2018). Robust optimization for relief logistics planning under uncertainties in demand and transportation time. Applied Mathematical Modelling, 55, 262-280. doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.10.041.

Pietukhova, O. M., & Tkachuk, O. S. (2018). Udoskonalennia orhanizatsii lohistychnykh protsesiv na skladi pidpryiemstva [Improving the organization of logistics processes in the enterprise's warehouse]. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/6.pdf. (in Ukrainian)

Danylenko, V. (2020). Identification of the characteristics of the competitive environment of grain producers’ target markets. Social Economics, 59, 32-38. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-59-04. (in Ukrainian)

Kosareva, T. V. (2014). Lohistychni stratehii pidpryiemstv ahroprodovol'choho kompleksu [Logistics strategies of agri-food complex enterprises]. Visnyk Pryazovs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 28, 234-241. (in Ukrainian)

Krasnoruts'kyj, O. O., & Onehina, V. M. (2013). Teoretychne znachennia katehorii rozpodil produktsii dlia doslidzhen' funktsionuvannia ahrarnoho rynku [Theoretical significance of the product distribution category for research on the functioning of the agricultural market.]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 4, 3-9. (in Ukrainian)

Bolotna, O. V., & Larina, T. F. (2013). Problemy pidvyschennia konkurentospromozhnosti promyslovoho sektoru v Ukraini: rol' derzhavy [Problems of increasing the competitiveness of the industrial sector in Ukraine: the role of the state.]. Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 9(1), 72-76. (in Ukrainian)

Tom, K. (2018). How to optimize food supply chain management. Lean Supply Solutions. 2018. Retrieved from http://www.leansupplysolutions.com/blog/optimize-food-supply-chain-management/.

Tiwari, P., Sadeghi, K., & Eseonu, C. (2020). A sustainable lean production framework with a case implementation: Practice-based view theory. Journal of Cleaner Production, 277. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123078.

Hardcopf, R., Liu, G., & Shah, R. (2021). Lean production and operational performance: The influence of organizational culture. International Journal of Production Economics, 235. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108060.

De Haan, J., Naus, F., & Overboom, M. (2012). Creative tension in a lean work environment: Implications for logistics firms and workers. International Journal of Production Economics, 137, 157-164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.11.005.

Gustavo, M., Ugarte, I., Jay, S., Golden, Q., & Kevin, J. (2016). Lean versus green: The impact of lean logistics on greenhouse gas emissions in consumer goods supply chains. Journal of Purchasing and Supply Management, 22, 98-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.09.002.

Wooten, B. (2015). Streamline your food supply chain with the Mid-Atlantic’s premier logistics resource. Your Business. Our Logistics. Retrieved from https://www.kanbanlogistics.com/wp-content/uploads/2015/11/Kanban-Logistics-eBrochure-food.pdf.

Li, Y., Yi S., Song, H., & Liu, N. (2013). Control of crop harvesting and transport process by Kanban Mechanism. The Open Automation and Control Systems Journal, 5, 67-72.

Fursa, V., Larina, T., & Danylenko, V. (2020). Multi-channel trade influence in the logistics research context. Social Economics, 60, 68-76. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-60-07.

Rahman, N., Sharif, S., & Esa, M. (2013). Lean manufacturing: Case study with Kanban system implementation. Procedia Economics and Finance, 7, 174-180. DOI: https://doi.org/10.1016%2Fs2212-5671%2813%2900232-3.

Chen, J., Cheng, C., & Huang, P. (2013). Supply chain management with lean production and RFID application: A case study. Expert Systems with Applications, 40, 3389-3397. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.12.047.

Shpak, S. (2019). Advantages & Disadvantages of lean production. Chron. 2019. Retrieved from https://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-lean-production-46696.html.

Garcia, N., Moyano, J., & Maqueira, J. (2021). Lean supply chain management and performance relationships: what has been done and what is left to do. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 32, 405-423. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2021.01.016.

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Даниленко, В. (2021). ПРАКТИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ. Соціальна економіка, (61), 51-59. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-05
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО