ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: соціальна політика, ефективність соціальної політики, політика розподілу та перерозподілу суспільного продукту, демографічна політика, політика ринку праці, політика соціального захисту, соціоекологічна політика, політика розвитку соціальної інфраструктури та надання соціальних послуг

Анотація

За результатами узагальнення та критичного вивчення наявних наукових надбань виявлено, що переважна їх більшість обмежуються констатацією необхідності підвищення ефективності соціальної політики або визначенням загальних підходів до її оцінювання на основі показників рівня життя. Це обумовило постановку мети даного дослідження, яка полягає в конкретизації сутності та розвитку методологічних засад оцінювання ефективності національної соціальної політики. За результатами дослідження конкретизовано сутність та визначено структурно-логічну модель оцінювання ефективності соціальної політики. Обґрунтовано, що первинним при оцінюванні ефективності соціальної політики повинен бути об’єктивний підхід, в рамках якого кількісними вимірниками можуть бути: 1) результативність (відношення отриманого результату до використаних ресурсів для його досягнення); 2) ступінь досягнення цілей (відповідність результату визначеним цілям). Авторська позиція полягає в тому, що оцінювати ефективність соціальної політики доцільно в розрізі її структурних складових за відповідною системою показників, перелік яких сформований з урахуванням їх здатності максимально змістовно відображати результати реалізації конкретної структурної складової соціальної політики та інформаційної доступності відповідних даних.

Новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні порядку оцінювання ефективності національної соціальної політики за критерієм досягнення цілей, які визначенні на рівні максимальних/мінімальних значень еталонних показників відповідно для стимуляторів/дестимуляторів за весь період незалежності України. Апробація авторської методики для оцінювання ефективності національної соціальної політики за 2014-2019 рр. засвідчила недосяжність еталонних значень (в середньому на 0,12-0,18). Порівняно низький рівень ефективності в Україні мають такі структурні складові соціальної політики як політика соціального захисту, ринку праці та розподілу і перерозподілу суспільного продукту, що вказує на пріоритетний вектор діяльності Уряду. Запропонована та апробована авторська методика оцінювання ефективності соціальної політики не позбавлена недоліків в частині формування результуючих показників та неврахування вагомості структурних складових (окремих показників) у забезпеченні ефективності соціальної політики. Попри це, вона пропонує конкретний підхід для кількісного виміру ефективності соціальної політики, яку можна вдосконалювати та змінювати залежно від зміни цілей, інформаційної доступності, достатнього обґрунтування вагомості складових соціальної політики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lopushnyak, H. S. (2012). Selection of priorities and evaluation of the effectiveness of state social policy. Efficiency of public admin, 33, 269-277. (in Ukrainian)

Honcharuk, L. Ya. (2001). The effectiveness of social policy in market conditions: problems of socialization of economic development: PhD thesis abstract. Lviv. (in Ukrainian)

Pohribna, V. L., & Volianska, O. V. (2014). Criteria for evaluating the effectiveness of social policy: from theory to practice. Proceedings of the National University «Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry», 3, 192-204. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_3_25. (in Ukrainian)

Bandura, I. S. (2016). Formation of state social policy in Ukraine: PhD thesis abstract. Kyiv. (in Ukrainian)

Makarova, O. V. (2015). Social policy in Ukraine. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. (in Ukrainian)

Jarovaja, L. V. (2017). Human capital as a criterion for the effectiveness of modern social policy. S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe, 2, 68-72. Retrieved from: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7322/Yarovaya%20SPACE%202-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (in Ukrainian)

Gerasimova, I. N. (2008). Trends in the development of the social sphere and the quality of life of the population in the modern economic system: PhD thesis abstract. Cheboksary. (in Russian)

Nyzhnyk, V. M. (2014). Advancing the effectiveness of social policy as an official of Ukraine's input to the EU. Visnik of Khmelnytsky National University. Economics of Science, 5(1), 83-186. (in Ukrainian)

Miroshnychenko, T. Ye. (2012). Processes of modernization in the context of the formulation of effective social policy. Development strategy of Ukraine. Economics, sociology, law, 1, 158-161. (in Ukrainian)

Miakushko, N. (2017). Social policy in the information society. International relations. Political Science Series, 17. Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3340/3018. (in Ukrainian)

Antoniuk, V. P., & Shchetinina, L. V. (2019). Assessment and priorities of welfare of the population of Ukraine. Demography and the social economy, 4(38), 71-85. doi:10.15407/dse2019.04.071. (in Ukrainian)

Kryvokon, N. I. (2012). Problems of social work and social policy in Ukraine. Tutorial. Chernihiv State Technological University. (in Ukrainian)

Hansli, T. M. (1996). Social policy and social security in a market economy. Kyiv. (in Ukrainian)

Smith, A. M. J., Galloway, L., Jackman, L., Danson, M., & Whittam, G. (2019). Poverty, social exclusion and enterprise policy: A study of UK policies' effectiveness over 40 years. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 20, 107-118. doi:10.1177/1465750318809803.

Kuypers, S., & Marx, I. (2019). The Truly Vulnerable: Integrating Wealth into the Measurement of Poverty and Social Policy Effectiveness. Social Indicators Research, 142, 131-147. doi:10.1007/s11205-018-1911-6.

Leiser, M. S., & Wolter, S. C. (2017). Empirical Evidence on the Effectiveness of Social Public Procurement Policy: The Case of the Swiss Apprenticeship Training System. Labour, 31(2), 204-222. doi:10.1111/labr.12089.

Hu, L. R., He, S. J., Luo, Y., Su, S. L., Xin, J., & Weng, M. (2020). A social-media-based approach to assessing the effectiveness of equitable housing policy in mitigating education accessibility induced social inequalities in Shanghai, China. Land Use Policy, 94, 17. doi:10.1016/j.landusepol.2020.104513.

Yaremenko, O. O. (2005). The concept of creating a comprehensive mechanism for the formation and evaluation of the effectiveness of social policy in the period of transformation of Ukrainian society. Ukrainian society, 5-6(10-11), 92-11. doi:10.15407/socium2005.05-06.092. (in Ukrainian)

Yurchyk, H. M. (2020). Evaluating the effectiveness of national social policy in the context of EU realities. Innovative principles of human resources management: opportunities, challenges, priorities for achieving socio-economic security. Mishchuk, H. Yu. (Ed.). Rivne. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-12-29
Розділ
ЕКОНОМІКА